Stejnopohlavní svazek by mohl být partnerstvím, navrhli poslanci

Návrh na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro lidi stejného pohlaví je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci ve druhém čtení 7. února navrhli několik úprav, podle nichž by se svazek takové dvojice nazýval partnerstvím, nikoli manželstvím. Pozměňovací návrhy se liší šíří práv, které by tyto páry měly. Jde zejména o práva k dětem. Hlasování o poslanecké novele občanského zákoníku se ve třetím čtení uskuteční nejdříve koncem února. Zamítnutí předlohy nikdo ze zákonodárců neprosazuje.

 

Přejmenování svazku dvou osob stejného pohlaví z manželství na partnerství, ovšem s právy a povinnostmi, jako mají manželé, předpokládá pozměňovací návrh Josefa Cogana, Ondřeje Koláře, Jakuba Michálka, Taťány Malé a Heleny Válkové. „Na přijetí takzvaného manželství pro všechny není patrně dosaženo dostatečného konsenzu,“ uvedl Josef Cogan.

Jiná úprava Karla Haase, Pavla Bělobrádka a Zuzany Ožanové předpokládá rovněž pojmenování svazku dvojice stejného pohlaví na partnerství. Z práv by vyřadila postavení dětí v manželství, včetně úpravy osvojení. Těmito právy se podle Karla Haase zabývá poslanecká pracovní skupina, mělo by se počkat na výsledky. Dosavadní registrovaní partneři by se řídili až na výjimky podle pozměňovacího návrhu novou úpravou, dostali by ale čas si své, například majetkové poměry upravit. Praktický stejným směrem míří úprava podaná poslanci Janem Sílou a Jaroslavem Dvořákem, kteří jsou pro narovnání práv a povinností, ale proti osvojování a výchově dětí v homosexuálních rodinách. „Homosexuál si může požádat o dítě jako samožadatel nebo samožadatelka,“ uvedl Jan Síla.

Partnerstvím by byl úřední svazek dvou lidí stejného pohlaví také podle pozměňovacího návrhu Jiřího Navrátila a Heleny Válkové. Přisvojování dítěte by bylo v tomto případě možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Jiří Navrátil by ocenil, pokud by sněmovna přijala jakoukoli úpravu, která „posune nás gaye a lesby k přirozenému, normálnímu životu“.

Poslanci Václav Král a Aleš Juchelka chtějí novelou posílit práva lidí žijících ve společné domácnosti, tedy včetně dětí. V zákoníku by byly výslovně zakotveny jako osoby blízké. Název nynějšího institutu registrovaného partnerství by předkladatelé přejmenovali na podle nich důstojnější partnerství.

 

Společné jmění, vdovský a vdovecký důchod, práva k dětem

Lidé stejného pohlaví by podle původního návrhu novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo. Ústavně-právní výbor nepřijal k předloze stanovisko. Nepodpořil ani žádný z dvojice pozměňovacích návrhů. Prakticky kopírovaly ty, které poslanci podali dnes.

Návrhům odpůrců uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry na zamítnutí odolala poslanecká novela občanského zákoníku loni v červnu v úvodním kole projednávání. Neprosadili tehdy ani její vrácení autorům k přepracování, což se obecně chápe jako mírnější forma zamítnutí. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Před druhým čtením je v dolní komoře také předloha jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Obě novely sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala. Loni v červnu předložila část poslanců ještě jinou novelu, která by rozšířila práva párů stejného pohlaví v zákoně o registrovaném partnerství nově přejmenovaném na partnerství. Debatu o ní poslanci dosud nezahájili.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP