Vládní koalice plánuje zrevidovat legislativu, i tu pro krizové řízení

Nová vládní koalice již plánuje změny v legislativě. Své záměry zveřejnila v pondělí 8. listopadu v rámci společného programu. Kromě jiného se koalice chystá zrevidovat legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu, neboť chce být v budoucnu lépe připravená na krizové stavy pro případ pandemie, kybernetických útoků, povodní nebo sucha. Koalice také plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.

 

Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Do dokumentu zařadily strany také další dlouhodobé téma justice – vytvoření elektronického spisu na soudech.

Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí.

Jak upozornila již dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Nová vládní koalice chce upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánuje i zpřesnění podmínek odvolání nejvyššího státního zástupce.

V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se koalice zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur. Reformovat chce ÚOHS. „Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů,“ stojí ve společném programu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.

Koalice mají v plánu zachovat práva legálních držitelů zbraní, současnou zákonnou úpravu považují za adekvátní. Novelu zákona o zbraních prosadila končící vláda, platit začala letos v lednu. Cílem novely bylo snížení administrativní zátěže a celková modernizace zbraňového práva. Zákon také od ledna nově obsahuje pasáž, podle níž „právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem“.

V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery. Chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.

Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky

Strany také chystají úpravu služebního zákona a zjednodušení struktury státní správy.

Pět koaličních stran slibuje odstranění zdvojených a zbytečných požadavků některých kontrolních orgánů, sjednocení poplatkových a odvodových povinností nebo podpoření vzniku platformy pro „zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti“ právního řádu.

 

Dosluhující ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová s programovým prohlášením nové vládní koalice v podstatě souhlasí, výhrady má ale k plánu na posilování role Senátu.

„S nadsázkou mohu sdělit, že některé položky z programového prohlášení (např. zákon o oznamovatelích, zkrácení doby insolvenčního řízení na tři roky, rozšiřování možnosti alternativních trestů, zaměstnávání vězněných osob nebo trestní řád a občanský soudní řád) si může můj nástupce odškrtnout,“ uvedla Benešová. Tyto zákony i další jsou podle ní na Ministerstvu spravedlnosti již připraveny. Dokončeny jsou i trestní řád a občanský soudní řád.

Zákon o státním zastupitelství podle ministryně v jejím období brzdili samotní státní zástupci, v Legislativní radě vlády prošel. „Co se týká exekučního řádu, nebylo nutné čekat na programové prohlášení. Reagovat bylo možné již ve chvíli, kdy jej přetvářela Poslanecká sněmovna,“ uvedla Marie Benešová. Za nekonkrétní považuje body týkající se rušení toho, co je v českém právu zbytečné, zefektivnění opatření proti nečinnosti či zavedení zákonů k posílení průhlednosti veřejné správy.

Ministryně nesouhlasí s prohlášením, že se koalice bude snažit o posilování role Senátu. „Posilování role Senátu by mohlo znamenat rozkolísání nastaveného dvoukomorového systému, který podle mě až doteď fungoval,“ vysvětlila Marie Benešová. Výhrady má také k zařazení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí pod oblast justice, protože to má na starosti Ministerstvo vnitra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP