Nová vláda opět slibuje elektronický spis na soudech, ČAK to vítá

Komentováno pro AD

Stejně jako již předchozí vláda, i nová koalice Spolu a Pirátů se Starosty zařadila do svého koaličního programu dlouhodobé téma digitalizaci justice, zejména vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice chce elektronický spis, který bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.

 

Tématu elektronizace justice, mimo jiné elektronickému spisu, se věnují dlouhodobě nejen politici, soudci a představitelé dalších právních profesí, ale pomalé tempo elektronizace kritizují i stavovské organizace, například Česká advokátní komora.

Elektronické nahlížení do soudních spisů je to, co advokáty zajímá nejvíce. „Proto usilujeme o to, aby advokáti měli dálkový přístup do elektronických spisů. Tohoto procesu digitalizace bychom chtěli být účastni a nabízíme spolupráci i naše zkušenosti. Na naší straně pracujeme na tom, abychom měli připraven systém identifikace advokátů, kteří by jako oprávněné osoby, tedy členové ČAK, měli v budoucnu k těmto spisům přístup. Ostatně i v rámci ČAK se zabýváme digitalizací, aby advokáti mohli celou řadu agend, včetně stavovských záležitostí vyřizovat elektronicky,“ uvedl JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIARb., místopředseda ČAK.

Česká advokátní komora elektronizaci justice dlouhodobě podporuje a v rámci svých možností i prosazuje (naposledy stačí připomenout vloni na jaře v součinnosti s Vězeňskou službou projekt tzv. Skype obhajob.) Spolupracuje také se zástupci Ministerstva spravedlnosti na zajištění možnosti konat soudní jednání v online prostředí. Zástupci České advokátní komory – současný předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Jiří Novák ml., již letos na jaře sestavili seznam řízení, u nichž bude zavedení online vedení jednání typově vhodné a fakticky přínosné.

Česká advokátní komora činnost Ministerstva spravedlnosti v elektronizaci justice, ať už jde o elektronické spisy nebo soudní řízení, aktivně podporuje a na projektech, zejména online soudních jednání intenzivně spolupracuje. Zároveň věří, že projekt bude úspěšný a přínosný nejen pro advokáty.

Cílové řešení digitalizace justice by mělo být podle informací Ministerstva spravedlnosti dokončeno do roku 2024 po zavedení elektronického insolvenčního spisu v rámci systému eISIR.

Zdroj: Redakce AD; ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP