Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci

První komentář zákona o preventivní restrukturalizaci byl pokřtěn v pondělí 30. října 2023 v prostorách advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. Komentář vydaný společností Wolters Kluwer, zařazený do nabídky ASPI, představuje zcela nový právní nástroj.

 

„Jde o možnost legálně zaplatit věřitelům méně a později, avšak za podmínky, že jiné dostupné řešení (insolvence) by dopadlo ještě hůře. To garantuje výhodnější řešení jak pro obchodní korporaci, tak pro její věřitele,“ uvedl vedoucí autorského kolektivu komentáře Adam Sigmund.

Spoluautorka Lucie Kačerová k předpisu řekla: „Jedná se o nový zákon pro potřeby podnikatelů v nesnázích. Ambiciózní norma pro ambiciózní řešení.”

„Od 23. září tohoto roku mají jednatelé, členové představenstev a vrcholní manažeři zcela nový nástroj, jak mohou řešit finanční obtíže své firmy. Je to preventivní restrukturalizace, která probíhá mimo veřejné insolvenční řízení. Management, který postupuje podle nově nastavených pravidel, chrání firmu, akcionáře, společníky, ale také sám sebe před nemalým rizikem osobní odpovědnosti,“ vyzdvihl přínos zákona pro podnikatele spoluautor komentáře JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK a předseda Sekce ČAK pro insolvenční právo. Netvrdím, že je to jednoduchý instrument. Operace má řadu podmínek a propadných lhůt. Benefit je ale v tom, že zde neplatí princip „po bitvě je každý generálem“. To je důležité z praktických důvodů, neboť to omezuje averzi jednajících osob vůči riziku. Zvláštní ochrana manažerů, poskytovatelů financování, ale i ekonomických a právních poradců totiž platí, i pokud se preventivní restrukturalizace nakonec nepodaří. Konkrétně i tehdy, když bude později zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě se zkoumá jen, zda zúčastnění dodržovali všechna pravidla v době, kdy se preventivní restrukturalizace prováděla. Tedy v době, kdy ještě „nebylo jasno“. Na to se mimochodem hodí vytvářet obranný spis, což je jedno z témat, které mám v komentáři na starosti. Toto téma považuji za důležité a budu se mu věnovat z pohledu advokátního práva také v dalším vydání komentáře Wolters Kluwer CZ k advokátnímu tarifu a odměně advokáta,“ pokračoval Michal Žižlavský. „Děkuji Adamu Sigmundovi, že si vzal na starost řízení projektu díla v tak šibeničním termínu. Nevěřil jsem, že mu všichni odevzdáme rukopisy, jak máme, ale podařilo se. Prokázal své manažerské schopnosti! Ani to by ale nestačilo bez vnitřní disciplíny všech spoluautorů. Děkuji jim za to, jmenovitě Jaroslavu Brožovi, Lucii Kačerové, Petru Kališovi, Romanu Macháčkovi, Lukáši Mikeskovi, Antonínu Stanislavovi, Markovi Šmůlovi, Janu Vavřinovi a JUDr. Jiřímu Vodovi LL.M. A díky patří samozřejmě týmu Wolters Kluwer CZ za to, že s nápadem vydat komentář přišel, a – jako vždy – vše perfektně zvládl!“ uzavřel doktor Žižlavský (na snímku druhý zleva).

 

 

Autorský kolektiv praktického komentáře byl složen z advokátů, insolvenčních správců a ekonomických poradců aktivně praktikujících na poli insolvencí. Díky svému zaměření autoři v komentáři podávají praktický pohled na možnou budoucí praxi preventivních restrukturalizací, která se nyní bude formovat.

 

Komentář je v ASPI součástí právního oboru Korporátní právo a insolvence.

 

Wolters Kluwer CZ a redakce AD
Foto: WK

Go to TOP