Reminiscence na sportovní hry české advokacie a avízo na jubilejní 25. ročník!

Ve dnech 1.–3. října 2021 proběhla v areálu Sportovního centra Nymburk akce pod vžitým názvem „Sportovní hry advokacie“. Tradičně je toto

Exkluzivně pro AD

Ve dnech 1.–3. října 2021 proběhla v areálu Sportovního centra Nymburk akce pod vžitým názvem „Sportovní hry advokacie“. Tradičně je toto celostátní setkání advokátů, advokátních koncipientů, pracovníků činných v advokacii a rodinných příslušníků vymezených skupin organizačně svázáno s turnajem ve volejbalu. Akcentuji ovšem především společenský význam tohoto každoročního setkávání, které si klade za cíl, stejně jako akce podobného rázu, podporovat pocit sounáležitosti rozsáhlého společenství, které advokáti představují.

 

Sportovní centrum vzniknuvší na začátku 50. let minulého století, ovšem doznavší do dnešní doby značných změn pro přípravu sportovců činných téměř ve všech sportovních disciplínách do všech myslitelných úrovní. Jeho význam netkví ovšem pouze ve skvělých hřištích, posilovnách, tréninkových halách a velmi dobré úrovni stravování. Jeho významnou přidanou hodnotou je přírodní prostředí, v němž se nachází. Anglický park, do něhož je včleněno, stojí za zhlédnutí, nejlépe s dendrologickým průvodcem. Jak naznačeno, zdejší prostředí vybízí nejen k procházkám, ale k výletům podél Labe na in-line bruslích či jízdním kole, které lze ve sportovním centru zapůjčit. Účastníkům jsou k dispozici tenisové kurty, včetně dvou travnatých, hřiště na beachvolejbal, nohejbal, basketbal, fotbal, sauna, bazén, posilovna.

Počasí nám přálo, hřálo slunce na bezmračné obloze, venkovní bar byl otevřen. Souhrnně vzato, byly vytvořeny optimální podmínky jak pro hráče na venkovních antukových hřištích, tak pro diváky. Byla to pouze malá hrstka hráčů, která se proti venkovnímu hernímu pojetí vzpěčovala s argumentem, že v současnosti je volejbal halovým sporem. Byly ostatně připraveny jak venkovní kurty, tak odpovídající počet hřišť v halách. Celý volejbalový turnaj byl odehrán venku. Družstva zařazená do tabulek se postupně rozdělovala na skupinu finální a hráče ostatní, kteří až do večera hráli v různých i ad hoc sestavených seskupeních.

Hráčky a hráči finální skupiny předvedli velmi solidní výkony a přizvaní rozhodčí, z nichž někteří mají zkušenosti s rozhodováním ve volejbalových soutěžích, nešetřili chválou. Předešlé řádky nechť, prosím, neodrazují od účasti na této akci ty aktivní příznivce volejbalu mající tuto hru v oblibě a ocitají se v nižší výrazně amatérské kategorii. Stejně tak jako i v dalších sportovních disciplínách, které je zde možno (nikoli nutno) provozovat, rozhoduje především chuť strávit příjemné chvíle s účastníky her.

Sportovní hry, počet jejích účastníků se pohybuje kolem 150, by se neobešly bez organizačního zajištění, na němž se výraznou měrou podílely zaměstnankyně Komory, které zasluhují poděkování.

Zpestření proběhnuvší akce spatřuji v nedávném zpřístupnění věže nymburského gotického kostela sv. Jiljí (na snímku). Ti, kdo využili avizované příležitosti předmětnou vyhlídku využít, zcela jistě nelitovali. Bezmračné nebe, teplo, bezvětří, byly ideálními podmínkami pro zhlédnutí středověkého opevnění a půdorysu města založeného ve 13. století.

Ty, které shora uvedené řádky, ať již v jakékoli souvislosti zaujaly, upozorňuji, aby si zaznamenali do svých diářů předběžně prvý říjnový víkend 2022, kdy sportovní hry české advokacie probíhají. A tato tradice, kterou jsem založil v roce 1997, probíhala až doposud bez jakéhokoli přerušení, by si zasloužila nové tváře, s nimiž oslavíme 25. výročí.

A konečně je třeba seznámit se s výsledky volejbalového klání: Prvým místem se již po páté (a podle jejich  slov to tuhle partu pořád baví😊) pyšní družstvo hrající pod názvem „Bez Samic Bez Ambic C“ ve složení Tomáš Beneš, Peter Gyurovszky, Michaela Nekvasilová, Zdeněk Plesník, Helena Skalská a Ondřej Trnka. Na druhém místě se umístilo družstvo „STŘEDOČECHŮ“, na třetím místě družstvo „FAQ“.


JUDr. Bohuslav Sedlatý
Foto: canva.com

Go to TOP