Definice násilí vůči seniorům má vymezit skutkovou podstatu trestných činů

Poznatky z doby epidemie covidu by měly podle ředitele Gerontologického institutu a zakladatele organizace Život 90 Jana Lormana přispět k přesnému definování násilí a jiného nevhodného jednání vůči seniorům, které nemusí být fyzickým či psychickým ubližováním, ale i systémovým zneužíváním lidí. Definice by měla vzniknout do jara příštího roku.

 

Podle ředitele Lormana docházelo například k zavírání lidí v pobytových zařízeních či v domácnostech, což v některých případech dokonce vedlo k jejich úmrtí. Jednotlivé případy již řeší ombudsman. V jeho kompetenci je však problematika mučení, nikoli špatného zacházení.

Odborné vymezení násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám, vytvoření definice a její zavedení do koncepčních materiálů vláda v srpnu zahrnula do aktualizace plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Na definici by se měli shodnout odborníci do konce března příštího roku, přičemž do konce roku 2022 by podle ní měly být upraveny strategické dokumenty státu.

Aby bylo možné efektivní opatření zavádět a sledovat, zda jsou dodržována, je podle Lormana i plánu prevence potřeba, aby stát začal systémově a pravidelně shromažďovat data o všech formách násilí a nevhodného jednání vůči seniorům a sledovat tak jejich výskyt. Následovat má vymezení skutkových podstat trestných činů, přestupků a dalšího protiprávního jednání navazující na novou definici, dodal.

Dokumenty OSN a Světové zdravotnické organizace citované plánem prevence definují koncept nevhodného jednání vůči seniorům jako „jednotlivý nebo opakovaný čin, nebo nepodniknutí vhodného činu, v jakémkoli vztahu, v němž je očekávána důvěra, který způsobuje seniorovi či seniorce újmu nebo tíseň“. Koncept zahrnuje i zneužívání a týrání.

Také veřejný ochránce práv opakovaně vyzývá zákonodárce k vytvoření dalších pojistek proti špatnému zacházení s klienty sociálních služeb a pacienty ve zdravotnických zařízeních a v rámci legislativních doporučení volá po zavedení nezávislého stížnostního mechanismu v sociálních službách a definování přestupku „špatného zacházení“.

Zdroj: ČTK; Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP