EK začala zjišťovat skutečné majitele médií v členských zemích

Evropská komise chce v rámci snahy o ochranu plurality médií získat lepší informace o jejich vlastnících. Exekutiva Evropské unie proto tento týden spustila projekt, který má za cíl vytvořit interaktivní databázi majitelů médií v členských zemích. Podle místopředsedkyně EK Mgr. et Mgr. Věry Jourové není v některých státech EU vlastnictví televizních, rozhlasových či vydavatelských společností zcela transparentní a Evropská komise má v záloze další kroky, jak situaci zlepšit.

 

Podle letošních výsledků monitoringu plurality médií spolufinancovaného EU se v některých státech evropské sedmadvacítky v loňském roce zvýšila koncentrace médií v rukou několika velkých vlastníků. Zároveň se mnohdy nedá přesně zjistit, kdo média ovládá.

„Naše výroční zprávy o právním státu rovněž ukázaly, že ačkoli některé členské státy mají zavedené systémy zajišťující transparentnost vlastnictví médií, jiné takový systém nemají nebo se potýkají s překážkami účinného zveřejňování,“ uvedla Věra Jourová. Komise letos zjistila největší nedostatky v transparentnosti vlastnictví médií například v Maďarsku, Bulharsku či na Kypru, dílčí problémy vidí však i v dalších zemích.

Brusel proto začal spolupracovat s týmem expertů z univerzity v Salcburku, kteří tento týden zahájili práci na nové databázi. Zjišťovat skutečné vlastníky médií chtějí například tím, že budou analyzovat výkazy právnických osob, výkazy reklamních nákladů, průzkumy sledovanosti, akcionářské a organizační struktury a vést rozhovory s odborníky a novináři ve sledovaných zemích.

Projekt začíná skupinou 15 zemí, mezi něž bude patřit například právě Maďarsko, kde se podle nevládních organizací většina mediálního trhu koncentruje v rukou podnikatelů blízkých premiéru Viktoru Orbánovi. Na řadu již v první skupině přijde i Česká republika. Výstupem projektu mají být vedle databáze také zprávy o situaci v jednotlivých zemích.

Podle Věry Jourové je monitoring vlastníků jen jedním z nástrojů, kterými chce Evropská komise přispět k větší různorodosti obsahu médií a chránit nezávislost novinářské práce. Dalším je nedávno upravená audiovizuální směrnice vyzývající členské země, aby přijaly zákonná pravidla vyžadující transparentnost majitelů médií. „Je to však výzva, nikoli povinnost. Pokud se situace nezlepší, musíme přemýšlet o dalších krocích,“ prohlásila místopředsedkyně EK Věra Jourová.

Evropská komise nyní pracuje na celoevropském předpisu zajišťujícím svobodu médií. V týdnu od 11. října 2021 kromě toho zahájí Brusel veřejné konzultace k právní úpravě, která má ochránit novináře před účelovými žalobami ze strany osob, o jejichž aktivitách píšou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP