Paříž se toho nebojí…, aneb Zpráva z konference FBE

Exkluzivně pro AD

Po poměrně dlouhé přestávce se v Paříži ve dnech 27. – 28. září 2021 uskutečnila mezinárodní konference Federace evropských advokátních komor (FBE). Přes jisté obavy organizátorů a do poslední chvíle ne úplnou jistotu, že se konference vůbec bude moci konat, se nakonec vše zdařilo a proběhlo bez problémů.  Zástupci všech členů FBE se shodli na tom, že on-line způsob komunikace je sice rychlý a mnohonásobně organizačně méně složitý, ale pro konferenční diskuse mnoha účastníků přílišným přínosem není. Hlavním tématem letošního kongresu byla problematika přístupu k právu a spravedlnosti, postavení advokátů a advokátních komor v tomto procesu. Hlavní téma bylo zvoleno ještě před pandemickou krizí, je tedy zřejmé, že volba konkrétnějších čtyř evropských nosných problémů na panelových diskusích se na konferenci projevila.

 

Co tedy evropské advokacie (a jejich vlajkové lodi – advokátní komory) vnímají jako vysoce aktuální?

Jednak je to poskytování právní pomoci advokáty, boj o zlepšování podmínek pro řádný a nezávislý výkon advokacie. Nezávislost je něco, co považuje každá advokátní komora za to nejdůležitější, protože útoky na její omezení jsou trvalé. Dostupnost právní pomoci pro všechny je součástí poskytování právních služeb. Většina advokacií se angažuje v boji za adekvátní odměny advokátů, stejně tak jako u nás jsou některé právní obory a položky tarifu trestuhodně podhodnocené.

Další oblastí, která je v současné době předmětem veřejné debaty v západoevropských advokaciích, (ať již na odborné či laické úrovni) je téma odškodňování obětí teroristických útoků a jejich rodinných příslušníků. Stanovení spravedlivých a adekvátních náhrad v těchto případech naštěstí pro Českou republiku aktuální není, nicméně jinde jde o vážný celospolečenský problém.

Na předchozí téma navázal problém krize zdravotnického systému (citlivý například v Řecku, kde zdravotní systém zatěžují výdaje spojené s uprchlickou krizí a zdravotní péčí o běžence).

Poslední – a tradiční oblastí na konferencích FBE – byla oblast poskytování právní pomoci pro bono. Diskuse o formách, společenské odpovědnosti advokátů a advokátních komor je na programu vždy, letošní diskuse byla věnována mnohem podrobněji vymezení a podstatě pro bono působení advokátů.

Konference byla užitečná a přínosná, a i když – naštěstí – některá témata jsou aktuálnější v zahraničí než v České republice, lze si jen přát, aby i příští rok se za osobní účasti zástupců advokátních komor konference mohla uskutečnit.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva ČAK, pověřená zástupkyně ČAK ve FBE

Go to TOP