Rodič si musí uvědomit odpovědnost za dítě, které přivede na svět

Před více než 11 lety, v květnu 2010 představila tehdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová první tabulky pro výpočet

Exkluzivně pro AD

Před více než 11 lety, v květnu 2010 představila tehdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová první tabulky pro výpočet alimentů, metodickou pomůcku pro soudce, která měla konečně výpočet alimentů sjednotit.

Hlavní myšlenkou modelu, který byl inspirován rakouskou úpravou, bylo umožnit dítěti podílet se na životní úrovni rodiče. Již tehdy se výše výživného odvíjela od věku dítěte. „Rozmezí bylo od 11 procent na úplně nejmenší narozené dítě až po 25 procent pro nejstarší dítě,“ upřesnila tehdy ministryně Kovářová.

Tabulka pro výpočet alimentů sice nebyla pro soudce závazná, ale mnoho z nich ji aktivně využívalo a využívá. Jenže… tyto tabulky dnes již nevyhovují, a proto je čeká změna.  Například větší roli bude hrát to, jak dalece se platící rodič podílí na péči o dítě nebo zda nemá další vyživovací povinnosti. Sníží se i počet věkových kategorií z pěti na čtyři a více než věk by se v nich měly spíš zohledňovat jednotlivé životní etapy dítěte. Stanoví se také minimální kontrolní částka, která by měla platícímu rodiči po odečtení alimentů zůstat. Nové tabulky má schválit Ministerstvo spravedlnosti začátkem příštího roku.

Právě zpracování obsáhlého materiálu k návrhu nových tabulek bylo hlavním předmětem jednání sekce pro rodinné právo ČAK, které se uskutečnilo 29. září 2021. Sekce přijetí těchto tabulek podpořila, pouze doporučila srovnat stupně základní školní docházky s věkem dětí. Zajímavým podnětem do diskuse bylo zavedení minimálního příjmu, který musí povinnému rodiči zůstat pro jeho osobní potřebu, stejně jako úprava tabulek pro větší počet dětí. „Navrhované tabulky však rodiče, jejich právní zástupci ani soudy nesmějí brát dogmaticky, protože při jejich důsledném uplatňování u většího počtu dětí by povinnému rodiči zůstala méně než polovina příjmu,“ uvedla k jednání sekce ČAK prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová a dodala, že na druhé straně si každý rodič si musí uvědomit svou odpovědnost za dítě, které přivede na svět.

Podle JUDr. Kovářové jsou každé tabulky jen doporučujícím orientačním materiálem a největší dopad mají při vyjednávání před zahájením soudního řízení nebo při soudním pokusu o smír. „Pak jsou pro oba rodiče dobrým vodítkem a inspirací. Mohou si porovnat, zda to, co po druhém požadují, je odpovídající. Jak však plyne z materiálu zpracovaného Ministerstvem spravedlnosti, nejvyšší výživné neurčují soudy, i když bývá výsledkem dohody mezi otcem a matkou. Kéž by tento poznatek z praxe vedl rodiče k tomu, aby namísto unáhleného soudního jednání volili vyjednávání či mediaci,“ přeje si prezidentka Unie rodinných advokátů.

Redakce AD
Foto: canva.com

 

 

 

 

 

 

 

Go to TOP