ESLP nepravomocně odsoudil Polsko za diskriminaci lesbické matky

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil dne 16. září svůj rozsudek ve věci č. 20741/10, X. vs. Polsko, podle kterého došlo v případě polské matky

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil dne 16. září svůj rozsudek ve věci č. 20741/10, X. vs. Polsko, podle kterého došlo v případě polské matky, která byla zbavena péče o děti kvůli svému vztahu s jinou ženou, k porušení článku 14 (zákaz diskriminace) ve spojení s článkem 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) Evropské úmluvy o lidských právech. Žalobkyně si stěžovala, že jí vnitrostátní soudy odmítly svěřit děti do péče z důvodu její sexuální orientace, a tvrdila, že soudy jednaly ve prospěch jejího bývalého manžela. ESLP konstatoval, že sexuální orientace a vztah žalobkyně s jinou ženou byly trvale v centru pozornosti.

 

Polka narozená v roce 1970 se vdala v roce 1993 a s manželem měli celkem čtyři děti. Když žena navázala lesbický vztah, její manžel v roce 2005 požádal o rozvod. Soud nejprve dočasně přiřkl péči ženiným rodičům, kteří její nový partnerský vztah odsuzovali. Po několika soudních přích skončily všechny čtyři děti v péči otce.

Podle ESLP polští soudci při rozhodování o svěření dětí do péče ženu kvůli jejímu vztahu s jinou ženou diskriminovali, a porušili tak její právo na soukromý život.

„Sexuální orientace stěžovatelky a její vztah s jinou ženou byly trvale v centru jednání, a to v každé fázi soudního řízení. Soud dospěl k závěru, že se stěžovatelkou bylo zacházeno jinak, než by bylo zacházeno s jiným rodičem, který si přeje mít své dítě ve výhradní péči. Tento rozdíl (v přístupu polského soudu) byl založen na sexuální orientaci (stěžovatelky), a proto představoval diskriminaci,“ uvedl ESLP.

Ve prospěch stěžovatelky ve Štrasburku hlasovalo šest soudců ze sedmi, jeden byl proti.

Polsko nyní musí ženě zaplatit odškodné ve výši 10 000 eur (253 000 korun). Rozsudek není pravomocný, všichni zúčastnění mají tři měsíce na odvolání.

 

Zdroj: ČTK, ESLP
Foto: canva.com

 

Go to TOP