Webinář o českém právním systému měl u zahraničních kolegů velký ohlas

Česká advokátní komora ve spolupráci s Nadací evropských advokátů (ELF) zorganizovala ve čtvrtek 16. září webinář o českém právním systému, kterého se zúčastnilo téměř 50 advokátů z osmi evropských zemí. Webinář se uskutečnil v rámci projektu LawyerEx, jehož je ČAK již několik let partnerem.

 

Jelikož byl v loňském roce v důsledku pandemie pozastaven hlavní program projektu, dvoutýdenní výměnné stáže v advokátních kancelářích a komorách zapojených zemí, iniciovala Nadace ELF doplňkový program, a to sérii 9 interaktivních webinářů o právních systémech, které organizují jednotlivé advokátní komory.

Účastníky z Francie, Španělska, Itálie, Řecka, Kypru, Polska, Rumunska a Slovenska přivítal JUDr. Antonín Mokrý, člen představenstva ČAK a předseda Sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, jenž vyzdvihl význam mezinárodní spolupráce mezi advokáty, kterou tento projekt umožnuje a prohlubuje. Jako bývalý prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE) JUDr. Mokrý rovněž informoval o aktuální činnosti Rady, zejména o aktualizovaných Pokynech CCBE ohledně volného pohybu advokátů v EU.Poté představil jednotlivé řečníky.

 

 

Jako první vystoupil JUDr. David Štros z advokátní a patentové kanceláře Štros I Kusák, který zúčastněné seznámil s fungováním právního systému a advokacií v České republice. Následně slovo převzal Mgr. Kryštof Kulan z advokátní kanceláře MAURIC JANÁK ZEITHAML, který ve svém příspěvku představil procesní právo v občanských věcech s na něj navázal Mgr. Branislav Mikuš z kanceláře Brož & Sokol & Novák se svou prezentací o procesním právu v trestních věcech.

V poslední části webináře byli účastníci rozděleni do tří skupin, v nichž proběhl networking a pod vedením řečníků živá diskuse o připravených případových studiích z pohledu jednotlivých zastoupených jurisdikcí.

Vzdělávací akce pod českou patronací se setkala s velmi pozitivním ohlasem, a to jak ze strany účastníků, tak Nadace ELF

Mgr. Veronika Slováčková, Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP