Senát schválil vyšší odměny pěstounům a podpořil výnosy z nerostů pro kraje

Odměny pěstounů vzrostou a budou se odvíjet od minimální mzdy. Zvýší se také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. V podstatě zaniknou takzvané kojenecké ústavy, když do budoucna nebude možné s některými výjimkami umísťovat do ústavní péče nejmenší děti. Změny přinese novela zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, kterou dne 9. září schválil Senát.

Úprava předpokládá, že od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů.

Výše odměn pěstounů bude záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude činit základní odměna 1,8násobek minimální mzdy.

Novela také předpokládá, že mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských domovů, ústavních zařízení nebo z pěstounské péče, budou nově dostávat příspěvek při studiu 15 000 korun měsíčně. Stát by jim pak měl pomoci při hledání bydlení a zaměstnání. Předloha dále upravuje například souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí s pobytem dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předběžná opatření soudů o úpravu poměrů dítěte a nahlížení do spisů.

Senát také v úvodním kole podpořil návrh skupiny senátorů, aby kraje dostávaly zhruba třetinu výnosu úhrady z vydobytých nerostů, který je nyní rozdělen mezi obce a stát. Obcím by jejich podíl zůstal, snížil by se podíl státu.

Návrhem se nyní budou zabývat senátní výbory. Současná Sněmovna totožnou senátní úpravu letos v únoru odmítla. Tvůrci novely se domnívají, že v nové Sněmovně po volbách by už návrh mohl projít.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP