Novelu zákona o mezinárodním právu soukromém posoudí senátní výbory

Senátoři neodmítli novelu, podle níž by české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními občany. Předlohu k novele zákona, kterou se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a kterou navrhl Mgr. Václav Láska (na snímku z aktuálního jednání Senátu), nyní posoudí senátní výbory, a to ústavně-právní a sociální. Dostaly na to tři měsíce. Pokud se Senát s novelou zákona ztotožní, normu dostane k projednání Sněmovna až v povolebním složení.

 

Senátor Láska uznal, že uzákonění adopce stejnopohlavními páry v Česku zatím nelze prosadit, i když je to už možné v 18 zemích Evropy. Novelou chce ale pouze dosáhnout uznání faktického a právního vztahu, který je založen na rozhodnutí cizozemského soudu. Změna by podle senátora mohla pomoci i nesezdaným heterosexuálním párům, které si osvojí dítě v cizině.

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, „jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva“, tedy podle občanského zákoníku.

Senátor svou novelou chce větu o přípustnosti uznání osvojení ze zákona o mezinárodním právu soukromém vyškrtnout. Obcházení občanského zákoníku podle Lásky zabrání zbývající část pasáže, podle níž by soudům v zákoně zůstala možnost neuznat osvojení v případech příčících se veřejnému pořádku.

V Česku jsou fakticky vychovávány stovky až tisíce dětí dvěma matkami či dvěma otci. Za rodiče je státem uznán jen jeden z partnerů, což komplikuje právní vztahy dítěte a druhého z partnerů.

Zdroj: ČTK
Foto: senat.cz

 

 

Go to TOP