Krátká poznámka k delšímu zamyšlení a pětkrát více sebevražd

Chtěl bych krátce zareagovat na příspěvek uveřejněný v Advokátním deníku dne 23. 8. 2021 pod názvem „Delší zamyšlení nad nátlakem v oblasti

Chtěl bych krátce zareagovat na příspěvek uveřejněný v Advokátním deníku dne 23. 8. 2021 pod názvem „Delší zamyšlení nad nátlakem v oblasti péče o zdraví v souvislosti s covidem-19“, a uvést některá tvrzení v něm obsažená na pravou míru.

 

David Štros

V části nazvané „Výhružky segregací dětí“ autorka uvádí, že „…Období pandemie byla a je pro děti náročnější, než si řada z nás připouští. Během tzv. lockdownů spáchalo sebevraždu, jak uvádí britská studie, pětkrát víc dětí, než kolik jich zemřelo na nemoc covid-19.“ a odkazuje na zdroj uvedený jako J. Phillips: 5 Times More Children Committed Suicide Than Died of COVIC-19 During Lockdown: UK Study, 15.6. 2021, The Epoch Times [1], kterýžto článek odkazuje na studii C. Smith et al.: Deaths in Children and Young People in England following SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year: a national study using linked mandatory child death reporting data, 7. 7. 2021 [2].

Tvrzení, že během lockdownů spáchalo sebevraždu pětkrát víc dětí, než kolik jich zemřelo na nemoc covid-19, je dosti zavádějící. Považovat The Epoch Times za seriózní zdroj informací je otázka osobního vkusu, našli by se určitě tací, kteří by tyto noviny zařadili mezi dezinformační a konspirační média, a stejně tak dezinterpretují zdrojovou studii C. Smith et al., a toto tvrzení přebírá i autorka příspěvku. Bylo by fér uvést, že předmětná studie neprošla „peer review“ a neměla by být považována za „conclusive“ a ani by na ni nemělo být odkazováno jako na obsahující „validated information“, jak uvádí v záhlaví své publikace samotná studie.

Ze studie nevyplývá žádná spojitost mezi pandemií covid-19 a/nebo tzv. lockdowny a počtem sebevražd a studie už vůbec nedovozuje pětinásobný nárůst výskytu sebevražd dětí a mladistvých v době tzv. lockdownu v porovnání s obdobím předpandemickým, bezlockdownovým. Děti a mladiství páchali sebevraždy před pandemií a lockdownem, a budou je – bohužel – páchat i nadále. Počet sebevražd v době předcovidové, covidové a lockdownové je ale prakticky stejný, bez statisticky významných výkyvů. To ostatně dovozuje i další podobná studie Child Suicide Rates During the COVID-19 Pandemic in England, autorů David Odd et al.,[3] která také neprošla peer-review, stejně jako studie Suicide Trends in the Early Months of the COVID-19 Pandemic: an Interrupted Time-Series Analysis of Preliminary Data from 21 Countries, autorů Pirkis Jane et al. [4], která dovozuje v některých případech nejenom setrvalý stav, ale také mírný pokles sebevražd.

Předstíraný boj za svobodu by neměl být postaven na falešných a zavádějících argumentech. Svoboda jednoho by měla končit tam, kde začíná svoboda druhého.


JUDr. David Štros, advokát a patentový zástupce
Foto: www.theepochtimes.com; AD


[1] https://www.theepochtimes.com/five-times-more-children-committed-suicide-than-died-of-covid-19-during-lockdown-uk-study_3903566.html

[2] https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1

[3] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.13.21260366v2.full.pdf

[4] https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00091-2/fulltext

Go to TOP