NS odmítl dovolání Chorvata, který stál za výbuchem domu v Šenově

Za úmyslným výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína v lednu roku 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti s provizorním statickým zajištěním poničené budovy již přitom pojišťovna Allianz stihla vyplatit obviněnému chorvatskému občanovi G. B. jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost 650 000 Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch za pomocí propan-butanových lahví a vojenské trhaviny na bázi trinitrotoluenu připravovali.

V den neštěstí však došlo v suterénu budovy k předčasné explozi, následkem které B. K. a B. M. zemřeli. Obviněný G. B. se tou dobou nacházel mimo dům, avšak v jeho bezprostřední blízkosti. Přestože věděl o tom, že oba muži jsou uvnitř, po výbuchu se nepokusil o jejich záchranu, přítomnost osob v budově tajil také záchranářům, kteří na místo přijeli. Z toho důvodu byl souzen i za přečin neposkytnutí pomoci.

Krajský soud v Ostravě obviněného v září roku 2017 uznal vinným zločinem pojistného podvodu, dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu, a taktéž přečinem neposkytnutí pomoci. Uložil mu úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon jej zařadil do věznice s ostrahou, a peněžitý trest v celkové výši 500 000 Kč. Dále mu uložil povinnost nahradit škodu poškozené pojišťovně ve výši 650 000 Kč.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci tyto tresty potvrdil, když jako nedůvodná zamítl odvolání jak obviněného, tak poškozené pojišťovny Allianz, a. s.

Přestože Nejvyšší soud v rozhodnutích obou nižších soudů konstatoval pochybení v posouzení skutku neposkytnutí pomoci, konkrétně že vzhledem ke smrti B. K. a B. M. bezprostředně po výbuchu obviněný měl být uznán vinným nikoli dokonaným přečinem neposkytnutí pomoci, ale pouze jeho pokusem, tato hmotně právní vada nemohla zásadně ovlivnit postavení obviněného v řízení.

V souladu se svou dosavadní judikaturou Nejvyšší soud současně konstatoval, že po právní stránce nedosahuje uvedená vada zásadního významu a dovolání proto odmítl.

Anonymizovaná kopie usnesení sp. zn. 7 Tdo 75/2019 ze dne 13. 3. 2019 je k dispozici zde.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Pixabay

Go to TOP