Senát požaduje větší ochranu zákazníků, energetický zákon vrátil sněmovně

Senát chce širší ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků na trhu s energiemi. Novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která má přísnější pravidla přinést, proto vrátil ve středu 25. srpna Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Předloha zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií a zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

 

Návrh předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila podpořil senátní Hospodářský výbor. Poslanecká sněmovna rozhodne o vrácené novele namířené proti takzvaným energošmejdům na své zářijové schůzi, která je zatím poslední řádnou schůzí před říjnovými volbami. Z vyjádření vicepremiéra doc. Ing. Karla Havlíčka. Ph.D., MBA, vyplynulo, že senátní verzi novely při projednávání v Poslanecké sněmovně podpoří.

Senátoři na svém jednání 25. srpna nepřijali jiné pozměňovací návrhy – například návrh týkající se problému s plněním propan-butanových lahví nebo návrh, aby náklady na přeložky rozvodů elektřiny z konzolí na domech nově i v nezastavěném území v zákonem stanovených případech hradili provozovatelé rozvodných sítí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP