Ombudsman podává návrh k ÚS na podporu ČAK v boji proti „vinklářům“

Exkluzivně pro AD

 Dne 10. května 2021 schválila vláda ČR v naprosté tichosti a bez jakýchkoli konzultací s Českou advokátní komorou návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení hrubě a zásadně porušuje zákon o advokacii a je útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému.

Nařízení vlády totiž umožnilo lidem od 1. července letošního roku podnikat ve volné živnosti s názvem „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Náplň této živnosti se kryje s obsahovou náplní práce advokátů, a tím prakticky umožňuje takzvané „vinklaření“ či „pokoutnictví“, tedy neoprávněné poskytování právních služeb.

Vznik nové živnosti je podle vedení České advokátní komory hrubým porušením zákona o advokacii a útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému. Již začátkem června Komora přijala stanovisko, v němž konstatovala, že tento bezprecedentní přístup výkonné moci k jednomu z pilířů fungování nezávislé justice nezůstane bez patřičné rázné odezvy. Vedení Komory učinilo kroky k tomu, aby ji v její snaze o zjednání nápravy všemi silami podpořili nejen advokáti, kteří si jako členové našeho stavu nepochybně uvědomují nebezpečnost tohoto přístupu státní moci, ale i zástupci dalších právnických profesí.

Stanovisko České advokátní komory podpořila celá řada advokátů, ale i Exekutorská komora České republiky nebo Unie státních zástupců.

Předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek se obrátil rovněž na veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka s žádostí, aby zvážil využití své aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení ustanovení podzákonného právního předpisu, v tomto případě bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček se rozhodl využít svého oprávnění a nyní podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení té části nařízení vlády č. 208/2021 Sb., která stanoví obsahovou náplň nové živnosti, jež prakticky představuje legalizaci protiprávních poskytovatelů právních služeb.

„Zákon o advokacii taxativně vymezuje, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a vylučuje tak možnost poskytování právních služeb jinými než tam uvedenými subjekty. Také podle aktuální komentářové literatury nelze uvedený výčet rozšiřovat nad zákonem vymezený rámec,“ argumentuje ombudsman JUDr. Stanislav Křeček v návrhu pro Ústavní soud.

„V případě živnostenského pojetí poskytování právních služeb nejsou naplněny požadavky na poskytovatele právních služeb, čímž se poskytnutí právní služby živnostníkem, třeba pouze s ukončeným středoškolským vzděláním, stává pro klienta velmi rizikovým,“ shrnuje předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který poděkoval veřejnému ochránci práv JUDr. Stanislavu Křečkovi za zpracování a zaslání návrhu k Ústavnímu soudu na zrušení bodu 80 v příloze č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Je třeba připomenout, že na výlučnost poskytování právních služeb pamatuje i živnostenský zákon. V podrobném výčtu činností, které živností nejsou, výslovně uvádí práci advokátů, notářů, patentových zástupců, soudních exekutorů, auditorů a daňových poradců.

Vládní nařízení vytvořilo vedle advokátů, kteří musejí při své činnosti dodržovat celou řadu zásadních podmínek plynoucích ze zákona o advokacii, také skupinu osob, kterým bez ohledu na dosažené vzdělání a kvalifikaci k totožné práci postačuje svéprávnost a bezúhonnost.

V návrhu pro Ústavní soud ombudsman uzavírá, že část nařízení, která vymezuje obsahovou náplň nové živnosti, přijala vláda mimo meze zákona a v rozporu se zákonem o advokacii i živnostenským zákonem a Ústavou. Žádá proto zrušení této části vládního nařízení.

Text návrhu naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP