Sněmovní výbory podpořily novelu energetického zákona

Senátní hospodářský výbor dne 11. srpna jednomyslně podpořil vládní novelu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, kterou 16. července schválila Poslanecká sněmovna a která má zlepšit ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi. Předloha namířená proti takzvaným energošmejdům zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Senát se jí má zabývat na schůzi v příštím týdnu. Schválit novelu beze změny doporučil 10. srpna také senátní podvýbor pro energetiku a dopravu.

Vládní novela zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Vládní novela také upravuje změny fungování rady Energetického regulačního úřadu. Například v reakci na výtku Evropské komise zavádí pravidlo, že člen rady nemůže být jmenován do funkce více než dvakrát za sebou. Vláda také navrhla zpřesnit podmínky, za nichž může skončit ve funkci předseda rady ERÚ.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP