Ombudsman: V České republice nejsou skupině lidí LGBT+ upírána žádná práva

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček a vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D., diskutovali ve čtvrtek 5. srpna v rámci festivalu Prague Pride o LGBT+ výzkumech. V diskusním panelu s názvem „Máte na to data?“ se zaměřili na výzkum předchozí ombudsmanky Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., „Být LGBT v Česku“.

 

„Menšiny, kromě národnostních, u nás žádná zvláštní práva nemají. Všichni občané jsou si rovni a příslušnost k jakékoliv menšině nikomu žádné zvláštní právo nezakládá. Hovoří-li se o právech menšin, jde spíše o to, aby příslušnost k menšině nikomu nebránila v realizaci práv, která mají ti ostatní,“ uvedl v diskusi Stanislav Křeček a dodal: „V tomto smyslu nepovažuji Prague Pride za záležitost týkající se práv menšin nebo dokonce za akci k jejich ochraně, protože této skupině lidí nikdo žádná práva neupírá. To, že část občanů vyjadřuje svůj nesouhlas, je jen zcela přirozené, a týká se to ostatně každé lidské činnosti.“

Podle ombudsmana není samotný nesouhlas ani upřením práva, ale ani výrazem nenávisti: „LGBT+ lidé mají někdy zbytečně negativně ostražitý vztah ke společnosti. Přitom většině společnosti je jejich počínání vcelku lhostejné, pokud ho oni sami nevydávají za jediné správné,“ uzavřel svůj postoj Stanislav Křeček.

Výzkum “Být LGBT+ v Česku“ byl zaměřený na osobní zkušenosti téměř dvou tisíc LGBT+ lidí s různými společenskými stereotypy a předsudky, diskriminací, obtěžováním nebo násilím. Poukázal na například na to, že více než třetina dotázaných se v posledních pěti letech cítila diskriminována. To představuje třikrát vyšší podíl než u běžné populace. Více než polovina dotazovaných měla v posledních pěti letech zkušenost s obtěžováním a urážením – například nadávkami nebo zesměšňováním. Zhruba každý desátý účastník výzkumu se setkal s vyhrožováním. A téměř stejný podíl zažil fyzické či sexuální napadení.

„Zatímco třetina veřejnosti si myslí, že LGBT+ lidé jsou v České republice stále diskriminováni, mezi LGBT+ skupinou jde až o zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Veřejnost tedy vnímá situaci LGBT+ lidí podstatně pozitivněji než oni sami,“ shrnula v prezentaci na Prague Pride závěry výzkumu z roku 2019 vedoucí Úseku výzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP