MV ČR předloží návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro soukromé bezpečnostní služby. Požaduje také, aby jejich činnost reguloval samostatný zákon. Vyplývá to z materiálu, který by v pondělí 27. dubna 2020 měla projednat vláda. Soukromou bezpečnostní službu by podle materiálu mohli lidé a firmy vykonávat pouze na základě licence udělené ministerstvem vnitra. Úřad počítá se šesti typy licencí.

Ministerstvo chce novým předpisem provést bezpečnostní prověrku všech tuzemských a zahraničních soukromých bezpečnostních služeb, aby mohlo zakázat činnost podnikatelům, kteří buď mají vazby na organizovaný zločin, podnikají v takzvané šedé zóně ekonomiky nebo pomáhají prosazovat zájmy cizích mocností. Pro ty, kteří chtějí bezpečnostní činnost vykonávat, chce pak stanovit kvalifikační předpoklady – věk, odbornou způsobilost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a v některých případech i fyzickou zdatnost. Návrh zákona přináší také pro provozovatele některé nové povinnosti a omezení.

Zkvalitnit služby má například podmínka, aby nový pracovník zatím bez příslušné kvalifikace mohl vykonávat soukromou bezpečnostní činnost pouze pod dohledem někoho zkušeného.

Různé licence by se podle nového zákona vydávaly k ochraně osob a majetku, k ochraně majetku ve zvláštních případech, pro služby soukromého detektiva, pro převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě přes pět milionů korun, pro technickou službu k ochraně osob a majetku a pro bezpečnostní poradenství. Mají platit maximálně deset let.

Návrh upravuje také bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě – tedy například ostrahu obchodních center či sportovních stadionů. Podle materiálu by zde měli být jak zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur, tak pracovníci vlastní ostrahy stadionů či obchodních středisek, stejně odborně a zdravotně způsobilí. „Tím bude současně naplněn cíl tohoto zákona, a to zajistit, aby bezpečnost vykonávanou soukromými subjekty zajišťovali dostatečně erudovaní zaměstnanci a byly tak minimalizovány excesy při výkonu soukromé bezpečností činnosti, končící mnohdy vážnou újmou na zdraví či smrtí,“ uvedlo ministerstvo.

Návrh zákona upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb vypracovalo vnitro už v roce 2011, v následujícím roce ale byl z jednání vlády stažen. V následujícím volebním období přišlo ministerstvo s dalším zákonem, nestihl však absolvovat celý legislativní proces ve Sněmovně. Sněmovní výbor pro bezpečnost ale vypracoval komplexní pozměňovací návrh, který nyní ministerstvo použilo jako základ aktuálního návrhu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP