ČAK připravila metodiku AML – novou pomůcku pro advokáty a advokátky

Aktualizováno

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon).

Tato novela významným způsobem zasáhla do procesů provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/FT). Parciální informace o připravovaných změnách publikovala ČAK opakovaně v průběhu legislativního procesu, v první polovině tohoto roku pak publikovala jak v Bulletinu advokacie, tak i na stránkách Advokátního deníku několikadílný seriál týkající se této problematiky.

Aktuálně pak Česká advokátní komora připravila pro advokáty a advokátky Metodickou informaci k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Jako praktický manuál, který bude průběžně aktualizován, ji naleznete ZDE a její přílohy ZDE. Na základě Vašich požadavků doplnila ČAK také přílohy ve formátu DOC, takže přiložené formuláře je možné přímo vyplňovat.

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP