NS se bude zabývat poškozením chladicí věže elektrárny Chvaletice

Poškozením chladicí věže uhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku se bude zabývat Nejvyšší soud. Žalobci podali dovolání proti rozhodnutím okresního i krajského soudu v Pardubicích, které uložily pětici aktivistů ekologické organizace Greenpeace peněžité tresty od 28 000 do 49 000 korun. Nejvyšší státní zastupitelství pokládá právní kvalifikaci činu za nesprávnou a prosazuje přísnější.

 

Žalobci poukazují na to, že chladicí věž vyžadovala po akci opravu. Na čin se tak vztahuje přísnější ustanovení trestního zákoníku, zmiňující poruchu provozu obecně prospěšného zařízení. Umožňuje uložit až šestiletý trest vězení, případně peněžitý trest. Pardubické soudy uplatnily základní skutkovou podstatu, kde se píše o poškození zařízení nebo ohrožení provozu, nikoliv o poruše.

Nejvyšší státní zastupitelství nesouhlasí ani s názorem pardubických soudů, podle kterých samotná chladicí věž není obecně prospěšným zařízením, protože jde jen o součást elektrárny. Podle žalobců je obecně prospěšným zařízením nejen elektrárna jako specifický celek tvořený dílčími technologickými zařízeními, ale také věž. „I ta je totiž technicky složitým a nezbytným energetickým zařízením, které plní nejen funkci chlazení při výrobě elektrické energie, nýbrž také ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek,“ stojí v dovolání.

Aktivisté v říjnu 2016 obsadili chladicí věž elektrárny na protest proti povolení její modernizace a prodloužení provozu. Za pomoci horolezecké techniky se z věže spustili a navrtali do opláštění asi stovku děr, poté ukotvili a rozvinuli transparenty. Uvnitř chladicí věže odpálili dýmovnice, aby vizuálně znázornili exhalace z elektrárny.

Okresní soud v Pardubicích dospěl k závěru, že porucha provozu elektrárny nenastala. Výrobní bloky napojené na chladicí věž byly v době akce odstaveny kvůli předchozímu požáru zauhlovacího mostu. Žalobci ale poukazují na to, že věž potřebovala opravu a v listopadu byla asi týden zcela mimo provoz. Protestu v roce 2016 se zúčastnilo 11 aktivistů. Šest cizinců bylo stíháno v zahraničí. Dovolání se týká pěti lidí souzených v Česku. V červenci podnět obdržel Okresní soud v Pardubicích. Nyní by měl dovolání spolu se spisem předat do Brna k rozhodnutí nejvyšší instanci.


Zdroj: ČTK; NSZ
Foto: cez.cz

 

Go to TOP