Při zbraňové amnestii odevzdali lidé 3 700 zbraní a 133 000 kusů střeliva

Při letošní zbraňové amnestii, která trvala od konce ledna do 31. července, lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat takřka 3 700 zbraní a 133 000 kusů střeliva. Na svém webu to v pondělí 2. srpna 2021 oznámilo Policejní prezidium ČR. Nejčastěji šlo o krátké střelné zbraně, jako jsou pistole a revolvery. Některý materiál lidé nemohli bezpečně přinést osobně, policejní pyrotechnici proto ve 141 případech vyjeli, aby se postarali o odborné zajištění munice na místě.

 

Během amnestie lidé mohli bez vysvětlování a bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně, mohli také požádat o zaregistrování nelegálně držené zbraně a legálně si ji ponechat.

„Oproti předchozím amnestiím se jedná o nejslabší amnestii co do počtu odevzdaných zbraní, nicméně ve finále se počet odevzdaných zbraní přiblížil úplně první amnestii, která byla v roce 1996,“ uvedl ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Milan Prchal. Nejvíce zbraní podle něj lidé odevzdali při amnestii v roce 2009, tehdy bylo odevzdáno více než 7 000 zbraní.

Z celkového počtu 3 678 bylo nejvíce zbraní (550) odevzdáno ve Středočeském kraji. Na policejním webu to uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mjr. Mgr. Vlasta Suchánková. Následovala Praha se 464 zbraněmi a Jihomoravský kraj s 367 zbraněmi. Nejméně zbraní (77) lidé odevzdali v Karlovarském kraji.

V Olomouckém kraji odevzdali lidé podle mluvčí tamní policie por. Mgr. Marie Šafářové 276 zbraní, téměř 90 procent z nich se ale po zaregistrování vrátilo majitelům. „Pokud nebyli držiteli zbrojního průkazu, museli si požádat o vydání příslušných dokladů nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně nošení zbraně a střeliva,“ uvedla Šafářová. Podle ní lidé většinou nechávali státu zbraně v případě, kdy byly poničené a dále nepoužitelné. Naopak střelivo lidé státu spíše přenechávali.

V Královéhradeckém kraji, kde lidé podle mluvčí mjr. Magdalény Vlčkové celkem odevzdali 233 zbraní, jeden muž například oznámil tank T 34/85 a samohybné dělo SD-100. Oba obrněnce držel od 90. let minulého století legálně, měl však pochybnosti, zda jsou obě zbraně dostatečně znehodnocené v souladu se současnými předpisy. Další muž z Rychnovska zase policistům přinesl brokovnici z 19. století. Poté, co bude prověřena, bude podle mjr. Vlčkové pravděpodobně vrácena majiteli bez registrace, jedná se totiž o historickou zbraň. Vlčková zmínila i muže, který za hradecký klub oznámil vlastnictví nefunkčního pevnostního kanonu v objektu v Orlických horách.

Jak uvedlo Policejní prezidium ČR policisté všechny odevzdané zbraně prověřili v evidencích a následně je odeslali na balistické expertizy. Dosud nezjistili, že by některá z odevzdaných zbraní souvisela se spácháním trestné činnosti. Upozornili ale, že expertizy dosud neskončily.

Zbraňová amnestie byla v ČR letos vyhlášena již popáté, při poslední v roce 2014 bylo odevzdáno 5 877 zbraní a 484 744 kusů střeliva.

Počty legálně nahlášených zbraní a vydaných zbrojních průkazů v České republice v posledních letech rostou. V roce 2020 policie evidovala 307 372 vydaných zbrojních průkazů a 900 087 zbraní. Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí v ČR legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru. Novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, která začala platit v lednu, například zjednodušila způsob likvidace zbraní nebo zavedla nové kategorie zbraní.

Poslanecká sněmovna v červnu schválila senátní doplnění Listiny základních práv a svobod, podle kterého bude právo bránit sebe i jiné se zbraní za zákonných podmínek ústavně zakotveno. Předminulý týden změnu potvrdil i Senát.

 

Počty odevzdaných zbraní v jednotlivých krajích

 Kraj  Počet odevzdaných zbraní (v ks)
 Hlavní město Praha 464
 Středočeský kraj 550
 Jihočeský kraj 343
 Plzeňský kraj 265
 Karlovarský kraj 77
 Ústecký kraj 249
 Liberecký kraj 205
 Královéhradecký kraj 233
 Pardubický kraj 121
 kraj Vysočina 171
 Jihomoravský kraj 367
 Olomoucký kraj 276
 Moravskoslezský kraj 222
 Zlínský kraj 144

 

 

Zdroj: ČTK a Policejní prezidium ČR
Foto: canva.com

Go to TOP