EK zahájila kvůli autorským právům kroky proti 23 zemím, včetně ČR

Evropská komise (EK) pohrozila 23 zemím EU, mezi nimi i České republice, že je může postavit před soud, protože se opozdily se zapracováním důležitých pravidel EU o autorských právech do svých národních zákonů. Vyzvala je zároveň, aby toto zpoždění vysvětlily. Cílem směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je zajistit rovné podmínky mezi kreativním odvětvím EU, jehož hodnota se pohybuje v řádu bilionů eur, a internetovými platformami jako Google a Facebook.

 

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu byla přijata před dvěma lety. Evropská komise nyní zaslala skupině zemí dopisy s oficiální výzvou, což je první krok v řízení o nesplnění povinnosti, a vyzvala je, aby podaly vysvětlení. Lhůta pro přijetí pravidel vypršela 7. června 2021. Vedle České republiky jsou to Francie, Španělsko, Itálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Řecko, Finsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko.

Uvedené země teď mají dva měsíce na odpověď. Pokud ji nedodají, obdrží varování označované jako „odůvodněné stanovisko“. Dalším krokem je postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

Evropská komise rovněž požádala 21 z těchto zemí, s výjimkou Dánska a Švédska, aby vysvětlily, proč nedodržely lhůtu, do které měly do svých vnitrostátních právních předpisů zapracovat směrnici o televizních a rozhlasových programech na internetu. Tato lhůta vypršela rovněž 7. června 2021.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP