Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu bude Senát schvalovat od 9. června

Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu bude Senát schvalovat na schůzi, která začne 9. června. Posoudí rovněž návrh, podle něhož se dlouholeté bezvýsledné exekuce mají zastavovat a částečně se má omezit zabavování movitých věcí. Termín schůze stanovil organizační výbor horní komory.

Novela zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti předpokládá, že zaměstnavatelé by v rámci kurzarbeitu platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok.

Hladké schvalování se neočekává ani v případě novel občanského soudního řádu a exekučního řádu, které se týkají vymáhání dluhů. Sněmovna odmítla snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů a přijala podle kritiků předlohy jen dílčí změny. Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s teritorialitou nesouhlasí.

Novela přinášející změny v exekucích, kterou před měsícem schválila Sněmovna, nezavedla další účinné mechanismy, které by pomohly efektivněji řešit předlužení. Usnesl se na tom 18. května senátní podvýbor pro regiony v transformaci. Doporučuje proto novelu upravit a vložit do ní například to, aby výtěžek z exekuce směřoval přednostně na splátku jistiny, a nikoli příslušenství. Doporučuje také, aby se do novely vrátila původní vládní verze zastavování exekucí nebo povinné zálohy na exekuce.

Vláda původně navrhovala základní tříletou lhůtu pro zastavení bezvýsledné exekuce a maximální délku exekuce devět let. Sněmovnou schválená verze zavádí šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by mohla trvat nejdéle 12 let.

Senátní podvýbor se také shodl na tom, že současný počet a nastavení exekucí je vážný celospolečenský problém s negativními sociálními a ekonomickými dopady. Členové podvýboru uvedli, že jako senátoři z regionů s vysokým počtem exekucí vnímají tuto problematiku jako zásadní, a považují za důležité se jí v Senátu důkladně zabývat.

Některé opoziční i koaliční strany nebyly s výslednou podobou novely spokojené. Někteří poslanci doufají, že do ní zasáhne právě Senát.

Zdroj: ČTK
Foto: senat.pcr.cz

Go to TOP