MSp otevírá diskusi o doporučujících tabulkách k výši výživného

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného a obsahuje návrhy na její možnou aktualizaci. Dokument se podrobně zabývá stávajícím využíváním doporučených výchozích rozmezí pro stanovení výše výživného na nezaopatřené děti, které Ministerstvo spravedlnosti připravilo v roce 2010 za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného.

Analytický materiál zpracovává množství statistických dat z rozhodovací činnosti soudů, ale i další informace. Neopomíjí ani aktuální sociologické výzkumy, které se věnují tématu rodiny. Na základě poznatků z provedené analýzy jsou v dokumentu navrženy možné změny doporučující tabulky směřující ke zvýšení její přesnosti a efektivity. Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu od odborné i jinak zainteresované veřejnosti ke zvažovaným úpravám doporučující tabulky.

Aktualizovaná verze tabulky by měla sloužit primárně veřejnosti, jež by si s její pomocí mohla sama určit orientační výši výživného. Nadále se předpokládá, že tabulka zůstane pouze doporučenou pomůckou, která z povahy věci není schopna nahradit potřebu zohledňovat individuální zvláštnosti každého případu. Nedohodnou-li se o výši výživného rodiče dítěte, musí tuto úvahu provést nezávislý soud v příslušném řízení.

Dokument je dostupný volně ke stažení, včetně příloh na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR pod následujícím odkazem.

Veškeré připomínky a náměty uvítá Ministerstvo spravedlnosti do 31. srpna 2021 na e-mailové adrese ol@msp.justice.cz.

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP