Senát udělil souhlas k širší působnosti Agentury EU pro základní práva

Senátoři dne 22. července dali vládě takzvaný předchozí souhlas s evropským návrhem na rozšíření působnosti Agentury EU pro základní práva (FRA). Bez souhlasu Parlamentu by vláda nemohla s návrhem v Bruselu souhlasit. Agentura má za úkol poskytovat evropským institucím i členským státům nebo úřadům odborné poradenství při provádění práva EU tak, aby dodržovaly základní práva. Týká se to například diskriminace, rasismu a xenofobie, ochrany osobních údajů nebo práv obětí a dětí. Působnost agentury se má nově rozšířit na otázky veškerého práva EU, společnou bezpečnostní a bezpečnostní politiku i na policejní a justiční spolupráci v trestních věcech.

O předběžný souhlas požádala vláda také Sněmovnu, ale ta ještě její žádost neprojednala. Základní funkce agentury je čistě poradní a expertní, nemá vynucovací pravomoci a nezabývá se individuálními stížnostmi. Agentura, jejíž sídlo je ve Vídni, kromě jiného informuje orgány EU, členské státy, kandidátské země a další, ale i veřejnost o dodržování základních práv, jeho nedostatcích a způsobech zlepšení.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že při zřízení agentury se její působnost nevztahovala na bývalý druhý a třetí pilíř práva EU, tedy na zahraniční a bezpečnostní politiku a na policejní nebo justiční spolupráci. „Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost však zanikla pilířová struktura práva EU a mezi jeho bývalými pilíři se již tolik nerozlišuje,“ uvádí důvodová zpráva. Vláda přistoupila na zmíněné rozšíření působnosti agentury a může podpořit i další navrhované změny, stojí v dokumentu. Návrh nemá přímý dopad na státní rozpočet.

Zdroj: ČTK
Foto: FRA

Go to TOP