Pokud v pěstírnách konopí pracují otroci, stát jim má poskytnout ochranu

Evropský soud pro lidská práva se v nedávném rozsudku poprvé vyjádřil k tomu, jak mají státní orgány postupovat v situaci, kdy u podezřelého ze spáchání trestného činu zároveň okolnosti nasvědčují tomu, že se jedná o oběť obchodování s lidmi.

Stížnost v případu V. C. L. a A. N. proti Spojenému království podali dva mladí Vietnamci, kteří po příchodu do Anglie pracovali v ilegální pěstírně konopí, za což byli následně trestně stíháni a odsouzeni. Dle štrasburského soudu existoval dostatek okolností nasvědčujících tomu, že oba stěžovatelé byli k trestné činnosti donuceni jakožto novodobí otroci. To měli posoudit odborníci v oblasti obchodování s lidmi, což se ale nestalo. Trestní stíhání obětí obchodování s lidmi je přitom dle štrasburského soudu kontraproduktivní – zvyšuje zranitelnost obětí a znesnadňuje jejich opětovné začlenění do společnosti. Více informací a stručné shrnutí najdete v novém čísle Zpravodaje KVZ.

Ve čtvrtletně vydávaném Zpravodaji, který připravuje Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti, naleznete anotace k dalším aktuálním případům. Evropský soud pro lidská práva se v předchozím čtvrtletí věnoval například zákazu žebrání na veřejných prostranstvích nebo nenávistným výrokům politika na adresu romského etnika. Zabýval se také požadavkem předkládat výpis z rejstříku trestů při nástupu do nového zaměstnání či diskriminací těhotných zaměstnankyň.

Štrasburský soud rovněž vydal dlouho očekávaný rozsudek Vavřička a ostatní týkající se systému povinného očkování dětí v České republice a důsledků spojených s nedodržením očkovací povinnosti.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde. K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP