MMR chce zrychlit proces vyvlastnění, věcný záměr zákona schválila vláda

Vláda dne 19. července schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění, díky kterému chce Ministerstvo pro místní rozvoj zrychlit proces vyvlastňování při výstavbě infrastruktury. Do normy ministerstvo navrhlo včlenit speciální úpravu vyvlastnění ze zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

 

„Hlavním cílem věcného záměru je zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé. Jde také o zvýšíme právní jistotu v otázkách náhrady za vyvlastnění, uvedlo MMR v předkládací zprávě.

Hospodářská komora upozornila, že připravovaný návrh zákona efektivní proces vyvlastnění nepřinese. „Materiál považujeme za promarněnou šanci, a pokud nebudou nástroje opravdového urychlení celého procesu vyvlastnění do nového zákona zapracovány, pak dost možná také za promarněné státní prostředky na zpracování tohoto věcného záměru. V některých kapitolách ani není zřejmé, k jakému řešení vyvlastnění se předkladatel přiklání, a tedy jakým směrem se bude ubírat při tvorbě paragrafového znění zákona. Nechává si tak až příliš otevřené dveře,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ministerstvo chce zároveň zajistit, aby nebylo možné prosadit jednostranné prosazování zájmů vyvlastnitelů, kteří reprezentují zájem společnosti, na úkor vlastníků. „Zároveň však nemá být vlastníkům dovoleno, aby realizaci stavby, s níž nesouhlasí, zmařili, neúměrně ji protahovali či bránili stavbám, které mají celospolečenský význam,“ uvedlo dále ministerstvo.

Cílem věcného záměru je podle něj dále zvýšení právní jistoty v otázkách náhrady za vyvlastnění a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. „Mezi změny obsažené ve věcném záměru dále patří rozšíření předmětu vyvlastnění, přesun nákladů na druhé znalecké posudky z vyvlastnitelů na vyvlastňovací úřady a úprava příslušnosti vyvlastňovacího úřadu v závislosti na výsledku rekodifikace stavebního práva,“ dodalo MMR.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP