ČAK uzavřela memorandum o spolupráci s Kalifornskou asociací advokátů

V pátek, dne 18. října 2019, bylo po celodenní konferenci v rámci slavnostní večeře podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ČAK a Kalifornskou asociací advokátů. Za ČAK memorandum na místě podepsal JUDr. Antonín Mokrý a JUDr. Eva Indruchová a za Kalifornskou asociaci advokátů Josh Surowitz a Alexandra Darraby.

U příležitosti mezinárodní konference s Kalifornskou asociací advokátů došlo k slavnostnímu podepsání memoranda o spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Kalifornskou asociací advokátů. Memorandum reaguje na stále větší globalizaci a aktuální trendy v oblasti právní praxe, ze kterých vyvstává potřeba navazování partnerství na úrovni komor.

Memorandum zároveň v preambuli uvádí závazek obou institucí podporovat přeshraniční spolupráci, právní stát a nezávislost justice. Obě instituce se v memorandu zavazují vzájemně se informovat o aktuálním dění na poli advokacie, vzájemně se navštěvovat, sdělovat si příklady dobré praxe z obou jurisdikcí a pořádat společné vzdělávací akce, které advokátům z České republiky i Kalifornie umožní získat vědomosti o právním řádu a profesních standardech v těchto zemích a usnadní jim navázat případnou profesní spolupráci.

O konferenci se více dočtete zde.

Popiska k úvodní fotografii: (zleva) Josh Surowitz, předseda Mezinárodní sekce Kalifornské advokátní asociace, JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK a Stálého zastoupení ČAK v Bruselu, Alexandra Darraby, bývalá místopředsedkyně Mezinárodní sekce Kalifornské advokátní asociace, JUDr. Antonín Mokrý, předseda Mezinárodní sekce ČAK, člen představenstva ČAK.

Zdroj: ČAK, red.

Go to TOP