Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost nezákonně sterilizované ženy

Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí zveřejněném dne 1. července 2021 odmítl stížnost na nedostatečnou právní ochranu ženy nezákonně sterilizované v roce 1982, která se domáhala finanční náhrady žalobou na ochranu osobnosti podanou v roce 2010.

 

Ve věci Maděrová proti České republice stěžovatelka namítala, že jí vnitrostátní soudy neposkytly dostatečnou právní ochranu proti nezákonné sterilizaci provedené bez jejího předchozího souhlasu a že judikaturou stanovená tříletá promlčecí doba byla v rozporu s dobrými mravy.

Stěžovatelce byla v roce 1982 provedena sterilizace v průběhu jejího druhého porodu císařským řezem, přičemž až dva dny po zákroku podepsala formulář, že se zákrokem souhlasila. V roce 2010 se prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti domáhala finanční náhrady ve výši 6 milionů Kč s tím, že se o sterilizaci dozvěděla až v roce 2005 v době šetření prováděného veřejným ochráncem práv ve věci neoprávněných sterilizací. V průběhu řízení soudy nicméně nade vší pochybnost prokázaly, že stěžovatelka o své sterilizaci věděla již v době pobytu v porodnici. I kdyby se o této skutečnosti dozvěděla až v roce 2005, jak tvrdila, měla dostatek času na to, aby podala žalobu ještě před definitivním sjednocením judikatury v roce 2008, který vyslovil promlčitelnost nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Štrasburský soud předně vyslovil, že stížnostní námitky se netýkaly samotné sterilizace, ale následného soudního řízení. Soud přitom nezpochybnil nezákonnost provedené sterilizace a soustředil se na soudní řízení. Stěžovatelka podala žalobu až 28 let po provedené sterilizaci v době, kdy již byla zřejmá tříletá promlčecí lhůta. Námitka rozporu s dobrými mravy neobstojí, jelikož tříletá promlčecí lhůta byla předvídatelná a obecně zákonné lhůty podporují právní jistotu.

Celý text rozhodnutí v anglickém jazyce je naleznete ZDE.

Poslanecká sněmovna P ČR schválila v červnu 2021 ve třetím čtení schválila návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP