Ombudsman vydal první z řady zpráv o rovném zacházení v ČR

Kancelář veřejného ochránce práv vydala dne 30. června 2021 první z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení v České republice. Čtyřletý projekt sleduje vzdělávání Romů, rovné odměňování žen a mužů a procesní otázky.

 

V úvodní monitorovací zprávě o rovném zacházení představuje Kancelář veřejného ochránce práv tři oblasti, které bude ombudsman do roku 2023 systematicky sledovat. Jak stojí ve zprávě zveřejněné na webových stránkách veřejného ochránce práv, „při jejich výběru jsme vycházeli především z monitorovací a rozhodovací činnosti orgánů mezinárodních lidskoprávních úmluv jako je Výbor pro lidská práva, Výbor pro odstranění rasové diskriminace nebo Evropský výbor pro sociální práva. První monitorovací zpráva popisuje indikátory, které budeme v jednotlivých oblastech následující tři roky vyhodnocovat“.

Pro oblast vzdělávání Romů budou důležité mimo jiné kvalifikované odhady podílu romských dětí ve školách a těch vzdělávaných podle upravených výstupů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ombudsmana bude zajímat také počet škol s vyšším podílem romských žáků nebo podíl romských žáků v povinném posledním ročníku mateřských škol.

Sledovat se budou i případné změny ve vzdělávání budoucích i současných pedagogů: zda se učí také o vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami nebo jestli systém dalšího vzdělávání zahrne také modul metodické podpory ve vztahu k romským žákům.

V oblasti rovného odměňování žen a mužů bude sledován například takzvaný „gender pay gap“, tedy rozdíl mezi platy mužů a žen. Budou také zaznamenávány případné změny v legislativě jako je například zavedení povinnosti zveřejňovat v inzerátech informaci o nabízené mzdě či platu nebo zavedení daňového zvýhodnění pro zaměstnavatele poskytující zkrácené úvazky rodičům s malými dětmi.

Monitorovací zpráva vznikla díky projektu Norských fondů „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“. Připravují se také tematické výzkumy, doporučení nebo e-learningový kurz o antidiskriminačním právu pro zaměstnance veřejné správy.

Monitorovací zpráva o rovném zacházení

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP