ČAK se ohrazuje proti programu hnutí Přísaha v bodě o advokacii

Hnutí Přísaha tvrdí ve svém programovém prohlášení v bodě 5., že advokáti nepodléhají dostatečné kontrole. Podle vyjádření v tomto bodě „se denně na Advokátní komoru obrátí stovky lidí se stížnostmi na činnost jednotlivých advokátů. Pokud porovnáme počty stížností a počty advokátů, kteří byli za své chybné kroky vyloučeni, pak se jedná o promile takových případů. Advokáti podle našich informací drží při sobě, a i v případě závažných pochybení nedochází k jejich přísným postihům.“

Hnutí Přísaha dále nabízí i řešení: „Chceme, aby pod samosprávou Advokátní komory (AK) působil profesní nezávislý orgán tvořený lidmi, kteří se profesionálně zabývají disciplinárním řízením a byl složený ze zaměstnanců AK, kteří se na plný úvazek věnují kontrolní činnosti. Lidmi, kteří by nevykonávali advokátní praxi, ale zabývali by se pouze tímto řízením v pozici zaměstnanců AK.“

Programové prohlášení Přísahy týkající se advokacie je podle představenstva ČAK a jejího předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska klasickou ukázkou toho, kdy se nekompetentní osoby, zjevně s puncem dříve nabyté profesní nevraživosti, vyjadřují o věcech, o nichž nemají nejmenší ponětí. Nejde samozřejmě o to, že ani nevědí, jak se advokátní samospráva skutečně jmenuje, ale o to, že zcela nesmyslnými a vymyšlenými údaji útočí na profesi, která je přirozeným a nezbytným protipólem stavu, z něhož tento policejní politický subjekt pochází. Programový návrh postavený na lživých údajích není ničím jiným než atakem vůči nezávislosti advokacie, a tím vůči základním kamenům právního státu. Alespoň je zřejmé, jaké jsou cíle tohoto hnutí.

Představenstvo ČAK v čele s předsedou JUDr. Vladimírem Jirouskem

Foto: ČAK

Go to TOP