Přednostní bezplatné porady – hlaste se, kdo pomůžete i kdo pomoc potřebujete

Exkluzivně pro AD

Po rychlé finanční pomoci ze sociálního fondu, vyzvala nyní ještě Česká advokátní komora (ČAK) advokáty z jižní a střední Moravy k poskytnutí solidární pomoci občanům z obcí postižených nedávným tornádem, a to formou přednostních bezplatných právních porad.

Řada občanů (ale i vedení obcí či jiných institucí) se ve vzniklých situacích nedokáže rychle zorientovat, chybí čas i síla, a přesto mnohdy nutně potřebují alespoň informativní poradenství.

ČAK proto k takové pomoci advokáty vyzvala. Na Pobočku ČAK v Brně, která i za normální situace agendu bezplatné právní pomoci spravuje, mohou nahlásit advokáti své kontaktní údaje a vznikne zde seznam advokátů ochotných pomáhat přednostně a bez nároku na odměnu. Poskytnutí přednostní bezplatné právní pomoci může proběhnout dle možností osobně, telefonicky či e-mailem. Seznam zapojených advokátů s jejich kontaktními údaji bude veřejně k dispozici na webu ČAK a zaslán do postižených obcí.

Advokáti, kteří se chtějí do pomoci zapojit, se mohou obracet e-mailem (brno@cak.cz) nebo písemně na adresu Pobočky ČAK v Brně (Pobočka ČAK, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno). K dispozici jsou případně i pevné telefonní linky: 513 030 111-112.

Vedení postižených obcí ČAK o možnosti získat přednostní bezplatnou právní pomoc informovala a požádala je, aby informaci dostupným způsobem zpřístupnily svým občanům.


icha
Foto: redakce AD

 

Go to TOP