Schůzka dvou ministryň spravedlnosti, české a německé, se uskutečnila v Praze

Ministryně spravedlnosti České republiky Mgr. Marie Benešová ve čtvrtek 20. srpna přivítala spolkovou ministryni spravedlnosti a ochrany spotřebitele Spolkové republiky Německo Christine Lambrecht. Česká a německá delegace se setkaly v sídle Ministerstva spravedlnosti ČR, a to v rámci právě probíhajícího předsednictví Německa v Radě EU. Evropská linka pak protnula diskutovaná témata, jako například fungování Úřadu evropského veřejného žalobce, elektronické důkazy a digitalizaci justice.

Ministryně Benešová se zajímala o priority německého předsednictví a rovněž o samotné jeho přípravy. Těmi se Česká republika aktuálně zabývá, a to v souvislosti s vlastním předsednictvím v roce 2022. Obě strany se dále shodly, že diskuze o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce byly sice dlouhé a náročné, avšak situace nyní vypadá optimisticky a Úřad by mohl od 20. listopadu 2020 začít plnit své úkoly.

Řešilo se také téma elektronických důkazů. Ministryně Marie Benešová zdůraznila, že Česká republika podporuje snahy o vytvoření nového efektivního nástroje pro přístup k elektronickým důkazům, avšak aktuální návrh česká strana nepovažuje za dostačující, protože v něm postrádá notifikační proceduru s jasně danými závaznými účinky. Stranou pochopitelně nezůstalo ani téma COVID-19. Obě strany si vyměnily nedávné zkušenosti s opatřeními zavedenými v oblasti justice.

„Bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi je dlouhodobě velmi úzká a bezproblémová. Moc mne proto potěšilo, že na ni díky dnešnímu osobnímu setkání můžeme navázat a dále ji rozvíjet,“ shrnula setkání ministryně Marie Benešová.

TZ Ministerstva spravedlnosti ČR
Foto: AD

Go to TOP