Předsedou Slovenské advokátní komory byl znovu zvolen Viliam Karas

Dne 11. června 2021 se konala v bratislavské Inchebě Konference advokátů, která je největším shromážděním členů Slovenské advokátní komory (SAK) a zároveň nejvyšším orgánem této stavovské organizace.

Konference se konala hybridní formou, advokáti se mohli zúčastnit buď osobně v místě konání, stejně jako distančně – prostřednictvím počítače přes internet. Celkem se jí zúčastnilo 1138 advokátů z celého Slovenska.

Na konferenci zazněly zprávy o činnosti jednotlivých orgánů SAK a byly odhlasovány změny advokátních předpisů.

Důležitou součástí Konference byly volby do orgánů SAK. Představenstvo SAK tvoří 9 členů a 3 náhradníci a volí si je zástupci z řad advokátů jednou za 4 roky právě na Konferenci advokátů. Následně si členové představenstva zvolili ze svého středu na svém prvním zasedání, které se konalo bezprostředně po ukončení konference, svého předsedu. Novým předsedou SAK se jednohlasně stal JUDr. Viliam Karas, PhD., který byl předsedou komory již od začátku roku 2021, kdy na tomto postu vystřídal Tomáše Borece, který se rozhodl odstoupit z funkce.

JUDr. Viliam Karas (na snímku z konference) u příležitosti svého znovuzvolení uvedl: „Som veľmi rád, že som dostal dôveru a môžem pokračovať v rozrobenej práci. Dnes sme svedkami rozvratu inštitúcií, rozvratu procesov a straty dôvery v inštitúcie garantujúce právny štát. Poctivým riešením je návrat ku koreňom, k zmyslu a étosu, ktoré jednotlivé inštitúcie a štátne orgány majú reprezentovať. Rovnako je potrebná hlboká a intenzívna spolupráca všetkých inštitúcií založená na vysokej miere rešpektu a vzájomnej dôvery. Práve posilnenie étosu advokácie a budovanie spolupráce sú mojimi prioritami. Pri ich napĺňaní dúfam, že budem mať podporu advokátskeho stavu. Je dôležité, aby od nás zaznieval silný a v zásadných veciach jednotný hlas.“

 

Členové SAK si zvolili také nové členy Revizní a Disciplinární komise a Odvolací disciplinární komise SAK. Také tyto orgány si na prvním zasedání zvolí své předsedy.


Zdroj: SAK
Foto: SAK

 

Go to TOP