Senát neodmítl objíždění cyklistů v předepsané vzdálenosti

Senát navzdory doporučení svých výborů neodmítl uzákonění předepsané vzdálenosti pro objíždění cyklistů. Na svém jednání 10. června 2021 senátoři ale schválili zmírnění sankcí za nedodržení tohoto opatření, které by navíc mělo platit až od roku 2022. Změny nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

 

Motoristé by podle poslanecké novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, měli nově objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. To odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Důvodem je snaha o vyšší bezpečnost cyklistů v silničním provozu. Podobná úprava platí v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Odpůrci předepsané vzdálenosti poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha silnicích dodržovat ani kontrolovat. K prosazení jejich požadavku nové opatření nezavádět ale chyběl v Senátu jediný hlas.

Senátoři doporučili zmírnění sankcí za porušení nového pravidla. Řidič by za nedodržení vzdálenosti podle sněmovní verze mohl dostat pokutu až 10 000 korun, zákaz řízení na půl roku a mohlo by mu být odebráno sedm bodů. Senátor Ing. Ladislav Kos uspěl se snížením sankcí na pokutu maximálně do 2 000 korun, pokud řidič cyklistu neohrozí.

Novela má zavést také odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. Zavádí také faktický zákaz provozování takzvaných pivních kol. Senát se postavil proti návrhu umožnit odtah všech vozidel, která neoprávněně stojí na chodníku. Doporučil novelu naopak doplnit o právo obcí vyžádat si odtah autovraků. Do předpisu bylo začleněno i právo poskytovatelů domácí péče parkovat po nezbytně dlouhou dobu na místech se zákazem stání, což zatím mohou například službu konající lékaři.

Původním cílem novely byla pouze snaha umožnit strážníkům, aby mohli pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci pouze postoupit podezření z takového přestupku do správního řízení. Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP