Právnické osoby musí do 1. června zveřejnit skutečné majitele

Třetina obchodních společností, tedy asi 150 000, zapsala podle Ministerstva spravedlnosti do evidence své skutečné majitele. Zbytek má čas do dneška. Od 1. června vstoupí v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Veřejně přístupné budou muset být v evidenci jméno a příjmení, adresa skutečného majitele a údaje o jeho postavení vůči konkrétní firmě či výše jeho vlastnického podílu. Kdo skutečně vlastní firmu nebo pobírá její zisk, bude moci od tohoto data zjistit kdokoli. Dosud byly tyto údaje veřejnosti nedostupné, přístup k nim měly orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení a soudy.

Malé společnosti s jednodušší vlastnickou strukturou budou mít se zápisem od 1. června méně práce, evidence skutečných majitelů umožňuje automatické přepsání údajů ze stávajících registrů, zjednoduší se také zápis u notáře.

Významnou změnu přináší zákon především v samotné definici skutečného majitele. Je jím nově každá fyzická osoba, která je takzvaným koncovým příjemcem, má tedy například podíl na zisku společnosti, nebo má na firmu koncový vliv.

„Přesnější vymezení pojmu skutečný majitel, které zmiňuje jeho příjem z dané společnosti a vliv na ni, pomůže odstranit dosavadní sporné otázky ve vztahu konkrétní fyzické osoby a obchodní korporace. V případě, že nebude existovat záznam o rozložení vlastnických vztahů ve firmě, budou se vyšetřující orgány automaticky domnívat, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení společnosti,“ uvedla Mgr. Ing. Kateřina Moravcová z advokátní kanceláře BDO Legal.

Nová právní úprava je přísnější hlavně kvůli sankcím, které právnickým osobám hrozí, pokud budou některé údaje chybět či společnost nesjedná jejich doplnění. Může hrozit pokuta až půl milionu korun.

„Vedle pokut nebudou moci společnosti vyplácet nezapsaným majitelům podíl ze zisku nebo jim umožnit společnost vést, například hlasovat na valné hromadě. Právnické osoby s nejasnou vlastnickou strukturou se i nadále nebudou moci ucházet o státní dotace nebo veřejné zakázky,“ upozornila mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová. Do komplikací se mohou skrytí vlastnící firem dostat také při komunikaci s bankami, podotkla Moravcová.

Úprava zápisů v evidenci skutečných majitelů přinese společnostem dodatečné administrativní náklady. Těm menším s jednodušší vlastnickou strukturou, například s. r. o., ale usnadní zápis automatický převod údajů z obchodního rejstříku. Data ale musejí odpovídat nové zákonné úpravě.

„Zjednodušení se netýká právnických osob, které provedly zápis podle dosavadní úpravy. Pokud u nich ve veřejných rejstřících například chybí podíl konkrétní osoby ve společnosti nebo údaje o jejím postavení v dané společnosti, budou je muset do nové databáze zadat ručně. O automatické přepsání aktualizovaných údajů mohou ale požádat dodatečně,“ dodala Moravcová.

Zajímavý příspěvek o tomto tématu pod titulkem Rozpaky nad evidencí skutečných majitelů z květnového čísla Bulletinu advokacie najdete již nyní v Advokátním deníku.

Zdroj: ČTK; AD
Foto: canva.com

Go to TOP