Advokáti, pojďte do škol a do dětských domovů!

Aktualizováno

Kombinovaný  seminář (prezenčně i online) pro advokátky a  advokáty na téma Advokáti do škol se konal v úterý 30. května 2023 ve Školícím a vzdělávacím středisku ČAK v Myslíkově ulici v Praze 2. Určený byl pro ty, kteří o zapojení do projektu mají zájem, ale i pro ty již zapojené. Seminář nastínil, jak projekt funguje, jaké novinky chystá, představen byl „mladší bratříček“ projektu – Advokáti do dětských domovů. V diskusi se kolegové podělili o své názory a zkušenosti, vzájemně si předali své tipy a informace, o jaká témata mají děti a studenti největší zájem, jak je nejlépe zaujmout. 

 

Projekt České advokátní komory (ČAK) Advokáti do škol chce zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a dává si za cíl posilovat morální a etické cítění nejmladší generace. Do vzdělávání školáků základních škol a studentů středních škol se dobrovolně a bezplatně zapojilo již na 250 advokátů a advokátek. Projekt se chce nadále rozvíjet a je otevřen i novým námětům a nápadům z řad advokátů na základě jejich zkušeností.

Všechny účastníky semináře přivítal předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., s tím, že tento projekt má jeho velkou podporu. Se svými příspěvky vystoupili místopředseda ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., místopředsedkyně ČAK JUDr. Michaela Plachká, člen představenstva ČAK JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., advokát JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., a psycholožka prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Přednášející představili nové aktivity v rámci projektu a vyslechli názory a náměty advokátek a advokátů k těmto novinkám, podělili se vzájemně o dosavadní zkušenosti ze škol, o témata, která žáky a studenty nejvíce zaujala, a poskytli tak i svým kolegům, kteří se do projektu chtějí teprve zapojit, mnoho zajímavých inspirací.

Na záznam semináře se můžete podívat zde:

 

Posílení morálního a etického cítění už v raném dětství

Psycholožka prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. připomněla, že celý projekt Advokáti do škol je skvělou příležitostí, jak nejmladší generaci předávat povědomí nejen o právu a legislativě, ale především o morálce a etickém cítění. „Děti touží po debatě, po vysvětlení pojmů spravedlnost a svoboda. A kdo by měl být povolanější jim tyto pojmy a jejich obsah vysvětlovat, než advokáti“, podotkla Lenka Šulová a připomněla, že je potřeba oslovovat v tomto směru už děti nejmladší, u kterých se morálka, pocit zodpovědnosti a viny právě vytváří. Tedy i děti předškolní a na prvním stupni ZŠ.

„Jsou na začátku cesty, hledají odpovědi a často je nenacházejí,“ vysvětlila psycholožka. Projekt advokáti do škol je podle ní výbornou možností, jak toto bílé místo zaplnit, jak s dětmi a dospívajícími řešit morální a etická dilemata, učit je o nich přemýšlet a argumentovat. Důležitá je podle ní ale také otázka, jak děti dokázat skutečně zaujmout, nenudit, jak je doslova „zatáhnout“ do problematiky například formou hry, aby se staly součástí dění. Prezentaci prof. Šulové si můžete stáhnout ZDE, článek na téma Morální a etický vývoj dítěte ZDE.

 

Vybírat témata, která mladé zajímají, zapojit je do hry

Od více advokátek a advokátů v diskusi zaznělo, že je důležité do projektu zapojit co nejvíce žáků a studentů. Tedy nejen premiantů, kteří obvykle už ví, kam směřují, mají své cíle. Ale právní, morální a etické povědomí je třeba předávat i těm průměrným, méně úspěšným. I ty je třeba zapojit, chválit, ocenit a povzbudit. A podpořit tak morální vnímání celé společnosti. Na tom se shodli všichni zúčastnění. „A vychovávat elitu, která dokáže morálně a eticky soucítit, je v každém případě také dobře,“ zaznělo.

„Dospívající (studenti) jsou rádi, že mají s kým promluvit, je třeba jim však nabídnout nejen kauzy, ale ideálně předem zjistit, jaká témata je nejvíce zajímají,“ připomněla psycholožka Lenka Šulová. Podle jejích zkušeností řeší mladí lidé velmi často například střídavou péči. Je třeba umět mladé oslovit, nabídnout odpovědi na jejich otázky, na to, co je trápí, s čím se potýkají. Podle zkušeností advokátů zapojených do projektu zajímá mladou generaci také kyberšikana a kyberkriminalita.

Cestou, jak zaujmout a aktivně zapojit žáky a studenty, je například postavit je formou hry do obou rolí různých stran řešení určité problematiky. Třeba jako soudce, ale i obviněného, jako rodiče, ale i dítěte. Tak, aby si mohli vyzkoušet pocity a vnímání obou stran na vlastní kůži.

 

Advokáti zamířili také do dětských domovů

Novou osvětovou iniciativu Advokáti do dětských domovů (ADDD) spustila Česká advokátní komora ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem letos. Je součástí nadačního projektu TO DÁŠ! na podporu mladých lidí, kteří po dosažení plnoletosti a ukončení studia odcházejí z dětských domovů. První setkání odborníků na rodinnou, pracovněprávní i trestněprávní problematiku se zástupci dětských domovů proběhlo 15. května v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci a mělo velmi kladný ohlas.

Mladý lidem, kteří opouštějí dětské domovy a vstupují do samostatného života, projekt může pomoci třeba při hledání první práce, řešení otázek rodinného práva, poradí, jak se vyhnout dluhové pasti apod. „I malá rada a spojení na nás advokáty může těmto mladým lidem pomoci vyhnout se problémům, začlenit se lépe do společnosti,“ vysvětlila Michaela Plachká. „Propojili jsme naše znalosti a zkušenosti nadace a shodli se, že je vhodné zaměřit se také na vzdělávání pracovníků dětských domovů,“ dodal Ondřej Trubač. Po úspěšném setkání v Olomouci by mělo následovat další v Brně a v Praze. „Postupně bychom rádi projekt rozšířili do všech krajů,“ dodali shodně závěrem.

Seminář nabídl všem zúčastněným mnoho inspirace, zprostředkoval zkušenosti již zapojených kolegů a zároveň vybídl ke sdílení osvědčených témat, způsobů, jak děti a mladé zaujmout, jak je aktivně zapojit do projektu a zvyšovat tak nejen právní, ale také morální a etické cítění nejmladší generace, které je zvláště v dnešní rozjitřené době tolik potřeba.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP