Země EU se dohodly na covidových certifikátech, ČR upravuje legislativu

Země Evropské unie a Parlament EU se 20. května 2021 dohodly na zavedení covidových pasů, tedy digitálně čitelných cestovních certifikátech, které

Aktualizováno

Země Evropské unie a Parlament EU se 20. května 2021 dohodly na zavedení covidových pasů, tedy digitálně čitelných cestovních certifikátech, které by měly od 1. července usnadnit cestování po EU. Kromě informací o očkování by měly obsahovat také informace o testech nebo prodělaných koronavirových infekcích. Pro zavedení covid pasů připravovaných EU je třeba změna tuzemské legislativy, kterou projednala dne 21. května vláda. Sněmovna by o ní měla rozhodovat v legislativní nouzi.

Na získání tzv. „Digitálního zeleného certifikátu“ (Digital Green Certificate) budou mít nárok kromě naočkovaných tedy i lidé, kteří získali imunitu po prodělané nemoci nebo kteří se před odjezdem do zahraničí podrobí testu. Evropský parlament v této souvislosti nedokázal prosadit bezplatné testování u občanů, kteří ještě nebyli očkováni. Kompromisem je jejich dojednané dotování, na které vyhradí Evropská komise 100 milionů eur. Přesnější podmínky, tedy druh testu, doba od očkování nebo nákazy, zatím EU nestanovila.

Osvědčení bude obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, pouze je usnadní. Česko se prozatím spolu s Rakouskem, Německem, Polskem a Slovinskem dohodlo, že bez karantény a nutnosti testu mohou mezi nimi cestovat lidé 22 dní po aplikaci první dávky očkování. Od příštího týdne by se mělo připojit i Slovensko.

Kvůli zavedení covid pasů připravovaných Evropskou unií je potřebná změna tuzemské legislativy, kterou projednala 21. května vláda a Sněmovna by o ní měla rozhodovat v legislativní nouzi.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změny v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákoně č. 94/2021 Sb., pandemickém zákoně, které umožní vydávání certifikátů o prodělané nákaze covidem-19, negativním testu či očkování.

„Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu,“ píše se v dokumentu.

Jako potvrzení o bezinfekčnosti bude od pondělí 24. května stačit doba tří týdnů po první dávce očkování proti covidu-19, dosud se uznávalo jen dokončené očkování a lidé po první dávce se zatím museli prokazovat testem.

Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je také negativní antigenní nebo PCR test. Poslední je uplynutí určité doby po prodělání covidu-19, po níž je podle odborníků dostatečná hladina protilátek. Nově bude tato doba 180 dní, dosud to bylo 90. O konečných pravidlech testování na koronavirus během prázdnin vláda zatím nejednala, v dosavadním návrhu je, aby z veřejného zdravotního pojištění byly o letních prázdninách hrazeny dva PCR nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně.

Certifikátem bude možné v Česku prokázat bezinfekčnost tam, kde to bude vyžadováno, například na hromadných kulturních či sportovních akcích, pro využívání některých služeb nebo místo testu v zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatřením stanoví, kde bude certifikát využíván. Tento dokument je možné získat přes stávající systém Ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude i možnost získávání certifikátu přes CzechPoint. Přechodná doba, kdy bude možno používat oba systémy, je stanovena do konce tohoto kalendářního roku.

Sněmovna zákon projedná v legislativní nouzi, což umožní ho schválit i s případnými úpravami během jediného dne. Předseda Sněmovny Radek Vondráček kvůli rychlejšímu projednání návrhu prodloužil dosavadní stav legislativní nouze až do konce června. Zatím měl skončit k poslednímu květnu. Předseda Sněmovny také rozhodl, že návrhem se má zabývat výbor pro zdravotnictví, který má své usnesení k němu předložit do úterý 25. května do 13 hodin. Je to hodinu předtím, než začne řádná schůze Sněmovny, která potrvá až do června.

 

Více o Digital Green Certificate

Doklad by měl začít platit od 1. července na omezenou dobu jednoho roku. Dohodu ale ještě musí unijní státy a europoslanci formálně potvrdit hlasováním. Výbor LIBE bude o předběžné dohodě hlasovat na svém jednání dne 26. května. Bude-li potvrzena, bude předložena k přijetí na plenárním zasedání Parlamentu ve dnech 7. – 10. června. Současně bude muset dohodu potvrdit i Rada, pravidla by měla vstoupit v platnost dne 1. července 2021.

Digitální covid certifikát EU může dle předběžné dohody mít podobu QR kódu, ale i papírovou. Certifikát bude potvrzovat, že osoba byla očkována proti koronaviru, měla nedávný negativní výsledek testu nebo se z nemoci zotavila. To umožní orgánům určit status návštěvníka na základě záznamů v jeho domovské zemi EU.

Certifikát nebude podmínkou pro uplatnění práva na volný pohyb a nebude považován za cestovní doklad. Režim se rovněž vztahuje na členy schengenského prostoru, které nejsou členskými státy EU, tedy Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Členské státy by dle dohody neměly uvalovat další cestovní omezení, jako je karanténa, izolace nebo testování, s výjimkou případů, pokud budou další omezení „nezbytná a přiměřená k ochraně veřejného zdraví“ – tato opatření by měla být oznámena ostatním členským státům a Komisi nejméně 48 hodin předem.

Členské státy budou dle dohody povinny přijmout očkovací průkazy vydané v jiných členských státech pro osoby naočkované očkovací látkou povolenou pro použití v EU Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Členské státy mohou rozhodnout, zda přijmou očkovací průkazy od jiných členských států na základě vnitrostátních postupů nouzového povolení pro očkovací látky uvedené na seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro nouzové použití.

Pravost elektronických pečetí obsažených v certifikátech zabrání podvodům a padělání. Osobní údaje získané z osvědčení nemohou být uloženy v cílových členských státech a na úrovni EU nebude zřízena žádná centrální databáze.


Zdroj: ČTK; ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP