Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 51 nových soudců

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval dne 19. května na Pražském hradě pět desítek nových soudců. Nahradit by měli soudce, kteří odešli nebo odejdou z justice do konce letošního července. Návrh ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové schválila 18. května vláda.

 

Aktuální seznam kandidátů, který čítá 51 jmen, je rozsáhlejší než obvykle. Loni prezident Zeman na návrh ministryně Benešové jmenoval ve třech vlnách – v únoru, červenci a prosinci – celkem 76 nových soudců obecných soudů.

Na seznamu navržených je 32 žen a 19 mužů. Nejvíce jich má zamířit do obvodu pražského městského soudu a Krajského soudu v Ostravě. Věk kandidátů se pohybuje od 30 do 41 let a převažují mezi nimi dosavadní asistenti soudců, kterých je 27. Justičních čekatelů navrhla ministryně Marie Benešová 21. Soudit by nově měli například advokátka, podnikový právník a exekutorský kandidát.

Ministerstvo spravedlnosti v loňském roce avizovalo, že jmenování soudců omezí. Zdůvodňovalo to úbytkem nových věcí, které soudy vyřizují v této souvislosti zmiňovalo především pokles kriminality nebo uzavírání dohod o vině a trestu. Namísto 2818 tabulkových míst, která mělo MSp pro soudy okresních a krajských soudů stanoveno v loňském roce, tak určilo letošní počet míst na 2640. Plánovaný počet soudců vyšších soudů zůstal beze změny, tedy 245. S touto systemizací vyjádřili nesouhlas předsedové krajských soudů. Ministerstvo spravedlnosti poté částečně ustoupilo a jedná s předsedy soudů o navyšování počtu soudců individuálně, podle konkrétních potřeb jednotlivých soudů.

„Domníváme se, že účinnější než plošně navyšovat počty soudců je posilovat soudní úseky, kde neklesá nápad – například správní soudnictví či opatrovnictví, a navyšovat počty asistentů soudců a vyšších soudních úředníků,“ sdělil mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka. „V žádném případě to ale neznamená, že bychom chtěli stávající místa v rámci systemizace rušit. A jmenování nových soudců je toho důkazem,“ dodal Vladimír Řepka.

 

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů

 

JUDr. Žaneta    H o b l í k o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Zuzana    T ů m o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Ing. Jana    Š p o t o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Petra   Z a t l o u k a l o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Jana   M r á č k o v á, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Ing. Tomáš   Č e r n ý, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Roman   C i p r i a n, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. et Mgr. Markéta    F i k o c z k o v á, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Tomáš    M o r a v e c, Obvodní soud pro Prahu 7

JUDr. Tomáš   H o l č a p e k , Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 8

Mgr. Petra    H o l e č k o v á, Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Pavlína   K u l h á n k o v á, Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Sandra    Z e m a n o v á, Okresní soud v Berouně

JUDr. Tereza   V l a s á k o v á, LL.M., Okresní soud v Kladně

Mgr. Simona    V e s e l á, Okresní soud v Kladně

Mgr. Michal    P o m i c h á l e k, Okresní soud v Kutné Hoře

Mgr. Martina    K u c h a ř í k o v á, Okresní soud v Nymburce

Mgr. Gabriela   K a d l e c o v á, Okresní soud Praha-východ

Mgr. Marcela   U h ř í č k o v á, Okresní soud Praha-západ

JUDr. Lenka   C h a l u p s k á, Okresní soud v Příbrami

Mgr. David    N e r a d, Okresní soud v Prachaticích

JUDr. Petr    K o l b a n, Okresní soud v Prachaticích

Mgr. Markéta   Č e s á n k o v á, Okresní soud v Písku

Mgr. Barbora   K o n e č n á, Okresní soud v Písku

Mgr. Alena   L e p i č o v á, Okresní soud v Táboře

JUDr. Lucie    T r n k o v á, Ph.D., Okresní soud v Českém Krumlově

JUDr. Petr    S p e r k , Okresní soud v Klatovech

Mgr. Bc. Jana    B e n e š o v á, Okresní soud v Domažlicích

Mgr. Jaroslav    K o u b a, Okresní soud v Sokolově

Mgr. Kristýna   K o u b o v á, Okresní soud v Sokolově

Mgr. Petra     B e a v e r, Okresní soud v Děčíně

Mgr. David   K a p i t á n, Okresní soud v Děčíně

Mgr. Jan   K l i m e n t, Okresní soud v Liberci

Mgr. Jaroslav    M o r a v e c, Okresní soud v Liberci

Mgr. Lucie   B r a c h o v á, LL.M., Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Pavel    K u p k a, Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Oldřich   K r k o š k a, Okresní soud v Chomutově

Mgr. Daniela   M e n c l o v á, Okresní soud v Chomutově

JUDr. Kristina    R a m e š o v á, Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Jan    K u l h á n e k, Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Kristýna    M í š o v á, Okresní soud v Kroměříži

Mgr. Ing. Tomáš     K l u s á k, Městský soud v Brně

Mgr. Gabriela    C o u f a l o v á, Okresní soud v Karviné

Mgr. Lucie   B l a h u t o v á, Okresní soud v Karviné

Mgr. Gabriela Maria   O ž a n o v á, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Eva   H a n k o v á, Okresní soud Frýdek-Místek

JUDr. Michal    J a n t o š, Okresní soud Frýdek-Místek

Mgr. Bc. Jakub    S t í b a l, Okresní soud v Šumperku

JUDr. Adam    T a l a n d a, Ph.D., Okresní soud v Přerově

Mgr. Martina   D a d u o v á, Okresní soud v Olomouci

JUDr. Markéta   F i a l o v á, Okresní soud v Olomouci

 

Zdroj: ČTK; hrad.cz
Foto: fotoarchiv KPR, autorka: Hana Brožková

Go to TOP