Sněm soudních exekutorů zvolil nové prezidium

Na sněmu soudních exekutorů, který se uskutečnil 29. dubna 2021 a jehož se zúčastnilo takřka 120 exekutorů, bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Do svého vedení si sněm většinou hlasů zvolil Mgr. Jana Mlynarčíka, který se ujme funkce prezidenta, Mgr. Martina Tunkla, který byl zvolen viceprezidentem, JUDr. Vendulu Flajšhansovou, Mgr. Pavlu Fučíkovou a Mgr. Pavla Tintěru. Nově zvolené prezidium naváže na činnost předcházejícího vedení, jemuž skončil mandát ke dni 6. 4. 2021.

 

Jan Mlynarčík

„Soustředit se musíme především na racionální legislativní úpravu exekuční činnosti. Jediným smysluplným řešením je tvorba nového moderního ajednoduchého exekučního řádu, jehož součástí bude úprava místní příslušnosti soudních exekutorů a který odstraní některé systémové nedostatky stávající úpravy exekučního řízení,“ prohlásil staronový prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík. Činnost Komory se v nejbližší budoucnosti zaměří primárně na problematickou novelu exekučního řádu, kterou bude zanedlouho projednávat Senát.

Prezidium se bude i nadále věnovat celospolečenské osvětě ve vztahu k osobě soudního exekutora, exekuční činnosti a dluhové problematice obecně. „Potřebujeme být aktivní hlavně na sociálních sítích, kde se v současnosti odehrávají ty největší bitvy o veřejné mínění,“ uvedl Mgr. Martin Tunkl, nový viceprezident Exekutorské komory ČR. Rozšiřovat se také bude rozsah statistických informací, které Komora poskytuje již v současnosti. Jedním z mnoha cílů je také zefektivnění komunikace mezi soudními exekutory a exekučními soudy. V tomto ohledu bude prezidium prosazovat elektronizaci a digitalizaci všech procesů tak, aby kupříkladu i výměna exekučních spisů mezi exekutorem a soudem mohla proběhnout bez obstarožních kompaktních disků.

„Činnost soudního exekutora by neměla být omezena pouze na vykonávání exekučních titulů. Současné evropské trendy směřují k  rozšíření dalších činností soudních exekutorů například na oblast mimosoudního vymáhání pohledávek (amicable recovery), provádění smírčích a mediačních řízení. I tímto směrem se proto bude činnost nového prezidia ubírat,“ uzavřel Mgr. Mlynarčík, prezident Exekutorské komory České republiky.

 

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: archiv AD

Go to TOP