Prezident republiky schválil krizové ošetřovné i příspěvek k nemocenské

Tak zvané krizové ošetřovné, vyplácené po zavření škol kvůli pandemii onemocnění covid-19, budou moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se o děti kvůli zavření škol starají. Počítá s tím novela zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kterou dnes, tedy 30. dubna 2021, podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Zároveň podepsal také vládní novelu zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, díky níž budou moci lidé, kteří jsou v nařízené karanténě nebo izolaci, dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně do konce června.

 

Příspěvek k nemocenské má zabránit propadu příjmů, a motivovat tak občany k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty. Bonus dostávají lidé prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény, nejvýše mají 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se vztahuje i na tzv. „dohodáře“. Vyloučeni jsou ale ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Příspěvek z nemocenské vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel. Náklady si odečítá ze sociálních odvodů. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Netýká se jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Novela dalšího z podepsaných předpisů, zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje rozšíření okruhu lidí s nárokem na tzv. krizové ošetřovné. Předpis by měl posílit soudržnost širších rodin a umožnit setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, jež by se tak mohly rozhodnout, kteří z jejich členů budou – s ohledem na výši platu – čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat.

V souladu s novelou mají nově nárok na ošetřovné lidé ze širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením. Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli pandemii onemocnění covid-19.

Již minulý týden, dne 22. dubna 2021, podepsal prezident republiky zákon ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Díky němu se ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s dětmi v důsledku uzavření škol a zavedení distanční výuky během pandemie onemocnění covid-19, zvýšilo z dosavadních 70 na 80 procent redukovaného výdělku.

V loňském roce mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice tato novela neobsahuje. Umožňuje však – bez ohledu na věk – čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem, neboť podle předkladatelů novely zákona při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti mimořádnou péči.

 

Zdroj: ČTK, Hrad.cz
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP