Poslanci podpořili trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích

Poslanecká sněmovna podpořila dne 29. dubna 2021 v prvním čtení návrh trestat omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích. Za mazání příspěvků uživatelů by provozovatelům nebo správcům těchto platforem hrozilo podle novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Předlohu nyní dostane k posouzení Ústavně-právní výbor.

 

Novela trestního zákoníku se snaží podle jednoho z jejích předkladatelů Mgr. Václava Klause zabránit cenzurním zásahům. „Chci hájit svobodu slova a demokracii a nenechat si útoky nové levice přerůstat přes hlavu,“ řekl Václav Klaus. Poslanci za Pirátskou stranu neprosadili přerušení projednávání předlohy do schválení evropského řešení záležitosti ani návrhy, aby novelu dostaly k projednání i další výbory. Upozornili také na to, že by v případě schválení novely nebylo možné mazat kupříkladu vulgarity.

Nový trestný čin nazvaný „porušování svobody projevu“ by se vztahoval na sociální sítě s více než 100 000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Za ten by jednotlivcům provozujícím sociální sítě hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a společnostem pak pokuta až do výše padesáti milionů korun.

Podle předkladatelů předpisu zavádějí provozovatelé sociálních sítí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé sociálních sítí „svévolně či preventivně“ omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné hranice.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP