NSS potvrdil pokutu 11 milionů korun za chyby v zakázce „Trojský most“

Nejvyšší správní soud (NSS) svým rozsudkem sp. zn. 10 As 53/2019 – 69 zveřejněným dne 27. dubna 2021 definitivně zamítl kasační stížnost hlavního města a potvrdil pokutu ve výši 11 milionů korun, kterou Praze uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v roce 2017. Praha dostala uvedenou pokutu za chyby ve veřejné zakázce na výstavbu Trojského mostu, který je součástí tunelového komplexu Blanka. Pokutu již dříve potvrdil Krajský soud v Brně, jehož rozsudek kasační stížnost napadla.

 

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Praha rozšířila původní zakázku o stavební práce spočívající ve stavbě nového Trojského mostu, a to bez použití jakéhokoli druhu zadávacího řízení, což bylo v rozporu se zákonem. Vyloučila tak soutěž mezi jednotlivými zájemci. Tehdejší předseda ÚOHS Ing. Petr Rafaj v březnu 2017 k rozhodnutí uvedl, že byl postaven úplně jiný most, který neodpovídal původnímu návrhu vzhledem ani cenou. Původní cena měla být asi 500 milionů korun, cena nového mostu činila takřka o jednu miliardu více.

Pokutu musela Praha zaplatit již po potvrzení rozhodnutí ÚOHS, podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně povinnost zaplatit pokutu neodložilo.

Už Rada hlavního města Prahy pod vedením doc. RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., tvrdila, že firma Metrostav staví jiný most, než který byl vyprojektován, a proto jí nemůže proplatit faktury. Z toho důvodu také hlavní město vyvolalo arbitráž. Arbitrážní soud rozhodl, že Praha má požadovanou částku Metrostavu zaplatit.

 

Zdroj: ČTK
Foto: A. Savin/Wikimedia Commons

Go to TOP