PF UP pořádá webinář k aktuální judikatuře v oblasti rodinného práva

Ve druhé polovině června, konkrétně 18. června 2021, se koná poslední z řady seminářů pro odbornou veřejnost, které pro tento semestr připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho tématem je aktuální judikatura Ústavního soudu a obecných soudů k otázkám rodinného práva.

 

Aktuální judikatura v oblasti rodinného práva

Webinář je určen pro advokáty, pracovníky orgánů sociálněprávní ochrany dětí, soudce a další zájemce z řad veřejnosti, kteří se ve své praxi setkávají s rodinným právem.

Termín: 18. června 2021

Lektor: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře soukromého práva PF UP Olomouc. Dlouhodobě se věnuje oblasti práva civilního procesu a rodinného. V aplikační praxi působí v advokacii, v minulosti působila také jako asistentka tzv. opatrovnických soudů. Je spoluautorkou učebnic práva civilního procesu, komentářů k občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Působí rovněž jako lektorka Justiční akademie.

Obsah webináře:

  • aktuální judikatura k vypořádání společného jmění manželů a jeho exekučnímu postihu
  • aktuální judikatura v oblasti péče soudu o nezletilé (úprava péče, styk rodiče s dítětem, podstatné záležitosti, na kterých se rodiče nemohou shodnout)
  • aktuální judikatura v oblasti předběžných opatření o úpravě poměrů dítěte
  • aktuální judikatura k participačním právům dětí

Online (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán všem přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail). Po skončení webináře bude všem přihlášeným zpřístupněn záznam, a to po dobu 5 dnů. 

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihláška a platba: uzávěrka přihlášek a plateb je 15. června 2021

Informace o všech webinářích pořádaných Právnickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc včetně přihlašování najdete na webových stránkách PF UP (v záložce Veřejnost/Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost) nebo ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP