Přijetí novely exekučního řádu by bylo pro malá bytová družstva katastrofou  

Tento týden budou poslanci projednávat novelu exekučního řádu, která má velké množství pozměňovacích návrhů a může být schválena ve zcela nevyhovující podobě. To by mělo za následek nadbytečnou regulaci exekucí (např. omezení mobiliárních exekucí) a významné posílení práv dlužníků na úkor věřitelů. Toho se obává i Svaz českých a moravských bytových družstev, který upozorňuje, že plánované úpravy by zejména pro malá bytová družstva a společenství vlastníků mohly znamenat katastrofu. Došlo by totiž k nárůstu neplatičů a následné špatné finanční situaci zmíněných subjektů, která může způsobit např. omezování dodávek tepla či energie do bytových domů.

Pokud nebude možné efektivně vymáhat nezaplacené příspěvky od členů bytových družstev (zálohy na služby a poplatky spojené s užíváním bytu), mohou se družstva dostat do finančních problémů. „Neplatič v domě je vždy velký problém. Setkáváme se i s případy, kdy výše pohledávky za dlužníkem jsou i stovky tisíc korun. Jedná se o případy, které se už teď někdy řeší několik let. Dlužník byt obývá i přesto, že neplatí. Existence nevymoženého dluhu jednoho člena družstva či společenství může pak způsobit pád jiných do dluhové pasti,“ vysvětluje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev a pokračuje: „Teď neevidujeme nárůst absolutní výše dluhů, znepokojuje nás ale nárůst podílu nevymahatelných pohledávek.

Pokud bude počet neplatičů narůstat, což je vzhledem k navrhovanému znění novely exekučního řádu velmi pravděpodobné, mohlo by v krajním případě při odpisu nedobytných pohledávek a vzniku ztráty u bytových družstev dojít k tzv. uhrazovací povinnosti. Ta je sice omezena trojnásobkem základního členského vkladu, ale i tak by tato finanční zátěž měla pro řadu rodin dramatické dopady, protože u některých družstev může jít o desítky tisíc. Uhrazovací povinnost totiž dopadne na hlavy všech členů družstva podle usnesení členské schůze. U společenství vlastníků je situace ještě horší, protože tam za závazky společenství ručí vlastníci bez omezení ve výši svého spoluvlastnického podílu. Další problém je v tom, že nevymožené platby od dlužníků pak chybí. „Pokud je dlužníků více, dochází k tomu, že chybí prostředky na opravy a investice, domy chátrají a ceny bytů se snižují. Není pak třeba ani na proplácení dodávek energií, jsou omezovány dodávky teplé vody a tepla do bytů. Bohužel s tím se už dnes setkáváme. Jsou to sice ojedinělé případy, ale je to reálné riziko, říká Vysloužil.

Svaz českých a moravských bytových družstev proto varuje před nadbytečnou regulací exekucí ve prospěch dlužníků. „Proto například mobiliární exekuce nemůžeme jen tak drasticky omezit a doufat, že se to časem nějak vyřeší. Zájmem každého z nás by mělo být včasné a řádné plnění dobrovolně přijatých závazků, a hlavně počínat si tak, abychom vlastní problémy nepřenášeli na jiné. Pokud už ale taková situace nastane, musí nám stát dát nástroje, jak problémy řešit,“ uzavírá Jan Vysloužil.


Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu. www.scmbd.cz

Zdroj: SČMBD
Foto: canva.com

 

Go to TOP