ČAK je proti opětovnému návrhu zavést oznamovací povinnost ohledně DPČ

Dnes 23. března 2021 se jménem České advokátní komory obrátili předseda JUDr. Vladimír Jirousek a místopředsedkyně Komory JUDr. Monika Novotná na poslance, aby navázali na předcházející negativní stanovisko k návrhu na zavedení povinnosti evidovat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (viz Advokátní deník).

Podle zveřejněných informací má být v rámci projednávání návrhu novely zákona o zaměstnanosti, která by měla zavádět pravidla pro tzv. kurzarbeit (sněmovní tisk č. 1025) projednán i pozměňovací návrh poslanců paní Aleny Gajdůškové a pana Romana Onderky, kterým je znovu navrhováno zavedení této povinnosti a oznamování uzavření takových dohod České správě sociálního zabezpečení.

Česká advokátní komora trvá na tom, že, zejména ve stávající tíživé situaci, je krajně nevhodné zavádět pro zaměstnavatele nové, ryze administrativní povinnosti, nadto pod sankcí až jednoho milionu korun.

Zavedení oznamovací povinnosti ohledně dohody mimo pracovní poměr nikterak nesouvisí s problematikou, která je předmětem vládního návrhu, tedy s poskytnutím podpory v době částečné zaměstnanosti, a jde dokonce proti jejímu účelu, kterým je podpora zaměstnavatelů při zachování pracovních míst. Zavedení nové evidenční povinnosti by působilo přesně opačným směrem.

Nadto by mohlo být přijetí pozměňovacího návrhu důvodem, proč by byl návrh novely zákona o zaměstnanosti vrácen zpět Senátem, a cesta ke schválení podpory kurzarbeitu by se tak dále zkomplikovala.

Uvedený návrh je navíc projednáván ve stavu legislativní nouze, což vylučuje odpovídající standardní připomínkové řízení, které by mělo předcházet každému zavedení nové povinnosti pro zaměstnavatele. Navrhovaná evidenční povinnost není přitom nikterak záležitostí, která by naléhavě vyžadovala urychlené řešení.

Zástupci ČAK věří, že poslanci při hlasování zváží skutečnou zátěž, kterou by zavedení nové evidenční povinnosti pro zaměstnavatele znamenalo, i její prakticky nulový přínos pro stát.

Redakce AD

Go to TOP