Poslanecká sněmovna schválila omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí

Poslanci schválili navrhované omezení vzniku a vymáhání peněžitých dluhů dětí. Podle této vládní novely občanského zákoníku je vymáhání možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Nová pravidla pro dětské dluhy se budou, podle schválených úprav, vztahovat na lidi do 21 let, čili na širší okruh, než předpokládal původní návrh s věkovou hranicí 18 let. Zejména veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky budou tak moci díky schválené úpravě odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku.

Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela má být účinná od července a chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Obecně předloha mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve se budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky, a nakonec úroky z prodlení. Protože nyní mají přednost úroky před jistinou, roste podle zdůvodnění riziko dalšího zadlužování dlužníka.

Zdroj: ČTK
Foto: www.canva.com

Go to TOP