Únorové online semináře a sympozia ČAK mají ještě volná místa

I v únoru pořádá Česká advokátní komora pro advokátky a advokáty několik zajímavých online seminářů s nejrůznějšími tématy. Dva z nich se týkají velké novely zákona o obchodních korporacích, další se bude zabývat pracovněprávními spory v judikatuře Ústavního soudu ČR. Důležitou zprávou je, že na všechny je možné se ještě přihlásit – na dvě nejbližší online sympozia pak zcela „na poslední chvíli“.

 

Těmi jsou Domácí násilí – právní a psychologické souvislosti, které se koná 4. února 2021, a Vnitrostátní únosy II – petit, škola, bydliště, lékař, jež se uskuteční 11. února 2021.

 

Ve stejný den, tedy 11. února 2021 od 9 do 16 hodin, se koná také první z online seminářů na téma: Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně s. r. o.

Přednášet bude JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK a spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.

Seminář podrobně vyloží změny, které se týkají specificky společností s ručením omezeným (tj. v hlavě IV zákona) a jejichž předmětem jsou zejména:

 • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (specificky pro s. r. o.)
 • postavení jednatelů (závaznost pokynů do strategického řízení, zákaz konkurence aj.)
 • druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy
 • zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl
 • společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka
 • rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu
 • působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání), protest
 • změny výše základního kapitálu
 • další změny
  Bližší informace a přihláška ZDE.

O týden později 18. února 2021 od 9 do 16 hodin   se uskuteční online seminář na téma Pracovněprávní spory v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jeho lektorem je JUDr. Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu ČR.

Na programu semináře je vznik, změna a zánik pracovního poměru, kvalifikace zaměstnance, smluvní volnost, konkurenční doložka, souběh funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele, ale i ochrana slabší strany, odčinění pracovního úrazu a také vybrané procesní aspekty práva na soudní ochranu.

Bližší informace a přihláška ZDE.


Druhý online seminář na téma novely ZOK se bude týkat Velké novely zákona o obchodních korporacích a výlučně změn a. s. Konat se bude v pátek 26. února 2021 od 9 do 16 hodin a přednášejícím bude opět JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.

Seminář podrobně vyloží změny, které se týkají specificky akciových společností (tj. v hlavě V zákona) a jejichž předmětem jsou zejména:

 • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (specificky pro a. s.)
 • postavení členů volených orgánů (např. závaznost pokynů do strategického řízení), zákaz konkurence
 • druhy akcií a (omezení) nakládání s nimi
 • právo na vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy, jmenovat / odvolat členy volených orgánů, akcionářská žaloba, vytěsnění (squeeze out), další akcionářská práva
 • valná hromada (působnost – zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, náležitosti pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
 • povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
 • monistický systém řízení a správy
 • změny výše základního kapitálu
 • další změny
  Bližší informace a přihláška ZDE.

Aktuální informace o všech vzdělávacích akcích pro advokáty najdete na internetových stránkách ČAK.

 

Redakce AD
Foto: www.canva.com

Go to TOP